MKB-Nederland en VNO-NCW: handen af van box 2

MKB-Nederland en VNO-NCW raden staatssecretaris Wiebes af bij de herziening van het belastingstelsel wijzigingen aan te brengen in box 2, de belasting voor grootaandeelhouders (dga's).

‘Dga’s en hun ondernemingen zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie, goed voor ongeveer de helft van de werkgelegenheid en het bbp in Nederland. Het is onverstandig om hen de rekening te presenteren van de voorgestelde belastingherzieningen,’ zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, gisteravond in een uitzending van Nieuwsuur.

‘Het ontmoedigen van ondernemerschap is een levensgevaarlijke weg voor de Nederlandse economie. Uit onderzoek van het CPB valt af te leiden dat er helemaal geen sprake is van dat dga’s massaal grote bedragen oppotten. Het fiscale systeem voor dga’s zorgt er juist voor dat er geen noodzaak is om onnodig geld aan de onderneming te onttrekken. Dit om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en ruimte te houden voor investeringen,’ aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Een voorstel voor forfaitaire voorheffing, zoals de PvdA voorstelt, betekent dat per jaar maximaal zo’n 4 miljard euro aan het ondernemingsvermogen van dga’s moet worden onttrokken. Dat kost banen en gaat daarom ten koste van de Nederlandse werkgelegenheid. Bovendien levert een dergelijke voorheffing niet of nauwelijks structurele opbrengst en kan het dus helemaal geen financieringsbron zijn voor een belastingherziening.’

In de uitzending van Nieuwsuur wordt gesuggereerd dat de belastingclaim eeuwig kan worden doorgeschoven naar de volgende generaties. ‘Dit klopt niet. Sinds 2010 kan de onderneming alleen overgaan zonder belastingheffing als het gaat om een actieve, materiële onderneming. Ook hier gaat het alleen om het waarborgen van de continuïteit van onderneming, wat van groot belang is voor onze economie. Het argument dat ondernemers naar België vluchten onder invloed van box 2 klopt ook niet. Met de introductie van de box heeft men juist veel fiscale constructies en belastingvlucht naar België ontmoedigd. Het verzwaren van lasten van dga’s zal eerder zorgen dat deze ondernemingen zich naar het buitenland verplaatsen dan dat het dit oplost,’ zo stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Gerelateerde artikelen