Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) opent met loketwijzer

Voor ondernemers uit het mkb met innovatieve plannen opent op 19 mei opent de MIT-subsidieregeling waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. Er kan nu al begonnen worden met de voorbereiding op een aanvraag.

Dit jaar spelen de regio’s een belangrijke rol bij de uitvoering en beoordeling van de MIT. Wie wil weten waar een aanvraag kan worden ingediend, kan vanaf 12 mei terecht op de MIT-pagina en vijf regionale websites waar een loketwijzer te vinden is. ‘Het is belangrijk deze eerst te doorlopen, zodat u weet bij welk loket u uw aanvraag indient op 19 mei. Bij elk loket kunt u vanaf 12 mei ook de formats voor de projectplannen downloaden,’ zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

MIT

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor maximaal één kennisvoucher en één van de andere drie  instrumenten.
•    Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling;
•    Adviesprojecten : kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau;
•    Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject;
•    R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Tijdig en volledig indienen

Kennisvouchers en advies- en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, oftewel: first come, first served. Vanwege de grote belangstelling elk jaar voor de MIT is het als ondernemer belangrijk om op tijd in te dienen en bij het juiste loket (in de regio óf landelijk). En ook dat een aanvraag volledig is. Een onvolledige aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is, maar sluit dan wel weer achteraan in de rij.

Voor R&D-samenwerkingsprojecten hebben mkb’ers vier maanden inschrijftijd. Daarna worden alle aanvragen bekeken (niet op volgorde van binnenkomst). De toewijzing van subsidie voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject gebeurt op basis van het tenderprincipe.

In eerdere jaren wachtten ondernemers soms tot het laatste moment met indienen. Dat kan nadelig zijn bij onvoorziene omstandigheden of als extra documenten nodig zijn. Die kunnen na de deadline niet meer ingeleverd worden.

Samenwerking

Bijzonder aan de MIT-regeling in 2015 is dat de Rijksoverheid, regionale partijen en MKB Nederland voor het eerst samen optrekken. Het Rijk en de regio’s hanteren dezelfde instrumenten en criteria. Mkb’ers hebben zo eenvoudiger en beter toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat ze eerder kunnen doorgroeien richting topsectoren.

• Informatie over de Topsectoren en de thema’s

Gerelateerde artikelen