MKB eist meer geld voor klimaatplannen

25 miljard aan kosten die niet terug te verdienen zijn.

Wil het MKB in staat zijn om de bepalingen in het klimaatakkoord te halen, dan moet er geld bij. Er moet ook een integraal pakket van concrete maatregelen komen voor verduurzaming in het MKB. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de plannen voor verduurzaming van het MKB die EZK-minister Adriaansens naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Drie jaar geleden bleek uit een MKB-Impacttoets van EZK dat het MKB als gevolg van het Klimaatakkoord voor een investeringsopgave van zo’n 25 miljard euro staat. Dat is de optelsom van een groot aantal maatregelen op het gebied van mobiliteit en de gebouwde omgeving die ondernemers moeten nemen. Die gaan samen met lange en vaak onrendabele terugverdientermijnen. 

Volgens de belangenverenigingen is financiering voor het MKB sowieso al een probleem en dat geldt nog sterker bij dit soort investeringen. Daar moet het aanbod flink worden verbeterd. Dat geldt ook voor de overheidsregelingen voor verduurzaming. Daar is het probleem dat ze ondernemers vaak niet bereiken of onvoldoende gericht zijn. Zo is het isolatieprogramma van de overheid niet van toepassing op het MKB, zoals de ondernemingsorganisaties wel hadden gewild. 

Naast een gericht programma per doelgroep vragen VNO-NCW en MKB-Nederland ook om handelingsperspectief voor ondernemers waar het gaat om de mobiliteit. Met de zero-emissiezones, afschaffing van de BPM-vrijstelling op fossiele bestelbussen én de CO2-norm voor zakelijk en woon-werkverkeer ligt er wel veel tegelijk op het bord, aldus de belangenorganisaties.

Zorg voor voldoende budget in de subsidiergeling op elektrische bestelbussen, zo klinkt het. Er rijden bijna één miljoen busjes in Nederland, maar de subsidie bereikt niet meer dan 10.000 ondernemers. 
 

Gerelateerde artikelen