Minder nieuwe bedrijven in eerste kwartaal

Tijdens het eerste kwartaal van 2015 was er in Nederland een netto groei van het aantal bedrijven met 28.000. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Deze groei ligt lager dan in dezelfde periode in 2013 en 2014, toen er telkens 31.000 bedrijven bijkwamen.

Als wordt vergeleken met de netto-groei tijdens het vierde kwartaal vorig jaar, wordt wel opnieuw een sterke verbetering vastgesteld.

Frans van den Heuvel, Specialist Research & Learning bij Graydon: ‘De netto groei van het aantal economische entiteiten in Nederland is een positief signaal. In het laatste kwartaal van 2014 was er een groei met 6.736 bedrijven, tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de groei bijna 28.000 bedrijven. Wanneer we echter de cijfers van de eerste kwartalen van 2013, 2014 en 2015 naast elkaar leggen, dan is het opvallend  dat de netto-groei in het eerste kwartaal van 2015 afneemt. In zowel 2013 als 2014 lag de groei steeds zo’n 3.000 economische entiteiten hoger.’

De netto groei wordt berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. De daling van de groei tijdens het eerste kwartaal van 2015 is toe te kennen aan het verminderde aantal starters en de stijging van het aantal opheffingen. Daartegenover staat wel dat het aantal faillissementen tijdens het eerste kwartaal van 2015 lager ligt dan tijdens dezelfde periode in 2013 en 2014.
De Kwartaalmonitor van Graydon belicht ook de verschillende regio’s en branches in Nederland. Daaruit blijkt dat de daling van de netto groei zich voordoet in alle Nederlandse provincies. Gemiddeld liep de groei terug met ruim 13%. Toch zijn er regionaal nog grote verschillen te zien. In met name Flevoland (29%) en Friesland (27,7%) liep de netto groei van het aantal bedrijven een stuk verder terug ten opzichte van eerdere jaren.

Wat de branches betreft, is de sector zakelijke dienstverlening doorgaans goed voor een derde van de netto groei. In kwartaal 1 van 2015 valt de groei van de zakelijke dienstverlening tegenover dezelfde periode in 2013 echter terug met 2.200 economische entiteiten. Van den Heuvel: ‘Enkel in de sectoren bouwnijverheid, land, tuin, bos & visserij én hout & meubel zien we een lichte netto-groei ten opzichte van het eerste kwartaal 2014.’

Gerelateerde artikelen