Meeste onderwijsbesturen nemen continuïteitsparagraaf op in jaarverslag

80 procent van de onderwijsbesturen neemt in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf op. Dit blijkt uit een themaonderzoek van de Onderwijsinspectie, waarbij alle jaarverslagen onderzocht zijn. De inspectie wil dat instellingsaccountants in het vervolg gaan melden als een continuïteitsparagraaf ontbreekt in het jaarverslag.

In de continuïteitsparagraaf schenkt het bestuur aandacht aan de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de formatie en ten slotte de financiële positie. Niet alle besturen die een continuïteitparagraaf opnemen, besteden ook aandacht aan de belangrijkste risico’s. 60 procent van de besturen gaat namelijk in op deze risico’s, het risicobeheer en de risicomaatregelen. Bedacht moet worden dat in het jaarverslag 2013 voor de eerste keer een continuïteitsparagraaf opgenomen moest worden. Tegen deze achtergrond is een eerste goede stap gezet door de onderwijsbesturen van alle sectoren.

Vooruitkijken en anticiperen

De onderwijsinspectie vindt het belangrijk dat besturen vooruitkijken en tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Als een bestuur bijvoorbeeld verwacht dat het aantal leerlingen sterk zal dalen in de komende jaren, zal dat gevolgen hebben voor onder meer de formatie, huisvesting en bekostiging. Het is van belang dat het bestuur de direct betrokkenen informeert over deze ontwikkelingen en vooral over de maatregelen die getroffen worden om het proces in goede banen te leiden. De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag is daarvoor een belangrijk instrument.

Verbeterpunten

De inspectie vond ook verbeterpunten. Uit een verdiepend onderzoek van 64 geselecteerde jaarverslagen, blijkt dat de informatieve waarde van de continuïteitsparagraaf beter kan. Het toelichten van risico’s kan beter, evenals het uitwerken van de maatregelen die getroffen worden. Ook de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie en de toelichtingen zal nog verder moeten groeien.

Good practices

De inspectie heeft ook good practices aangetroffen. Bij deze jaarverslagen voldoen de onderdelen grotendeels aan de vereisten, worden relevante toelichtingen vermeld en tonen de onderdelen als geheel voldoende consistentie. Deze good practices staan met naam vermeld in de bijlage van het inspectierapport.

Signalering door accountants

In dit rapport doet de inspectie aanbevelingen aan instellingsaccountants. Zij moeten er melding van maken als een continuïteitsparagraaf ontbreekt in het jaarverslag. Het onderzoek is terug te vinden in het inspectierapport ‘Themaonderzoek continuïteitsparagrafen in jaarverslagen 2013’.

Gerelateerde artikelen