Meeste mkb’ers verzekeren zich niet tegen schade door cybercrime en fraude

Naast brand, zien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de grootste bedrijfsrisico’s in fraude, aansprakelijkheid en cybercrime. Voor concrete risico’s zoals brand heeft het merendeel zich verzekerd. De minder concrete risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door cybercrime nemen de meeste ondernemers voor eigen rekening of ze treffen preventieve maatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Rabobank onder 380 Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, met een omzet tussen de één en dertig miljoen euro.

Een kwart van de ondernemers ziet risico’s als fraude, reputatieschade en cybercrime graag hoofdzakelijk verzekerd. De impact van brand op de bedrijfscontinuïteit wordt door ondernemers flink onderschat: slechts één op de tien mkb’ers schat in dat brand leidt tot een faillissement, maar de praktijk leert dat binnen twee jaar na een brand de helft van de bedrijven failliet is.

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:
• Ondernemers zien als grootste risico’s voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor het eigen bedrijf: fraude, aansprakelijkheid, cybercrime en brand. Opvallend is dat brand als grootste risico wordt gezien voor het eigen bedrijf, en minder als risico voor andere bedrijven.
• Voor de concrete risico’s, zoals brand, ziekteverzuim, inbraak en waterschade, is ‘verzekeren’ voor ondernemers de belangrijkste aanpak.
• Voor de minder concrete risico’s zoals fraude, schade door cybercrime en imagoschade kiezen de ondernemers voornamelijk voor een preventieve aanpak: maatregelen nemen om te voorkomen dat de risico’s zich voordoen. Een kwart van de ondernemers geeft aan deze minder concrete risico’s liever te verzekeren; nu dragen ondernemers deze risico’s veelal zelf.
• Mkb’ers maken weinig gebruik van de expertise van een risicospecialist; slechts 30% doet dit wel.
• Bijna een kwart van de mkb’ers heeft geen alternatief scenario in geval van brand.
• De grootste onwetendheid van ondernemers in het mkb zit in het omgaan met product recalls en cybercrime.

Gerelateerde artikelen