Meer retrospectieve aanpassingen financiële resultaten van grote ondernemingen

Terwijl het aantal retrospectieve aanpassingen van eerder gerapporteerde financiële resultaten de afgelopen jaren ongeveer gelijk bleef, blijken juist grote ondernemingen zich de afgelopen jaren vaker daartoe gedwongen te zien, zo meldt Audit Analytics.
Een recent rapport van onderzoeker Audit Analytics concludeert dat in 2010 171 zogenaamde ‘accelerated filers’ ( zie www.sec.gov, ABN Amro is bijvoorbeeld een ‘foreign accelerated filer’) achteraf de resultaten moest aanpassen. In 2011 waren dat er 284, in 2013 290 en in 2014 309.
 
Van de retrospectieve aanpassingen door 10-k filers waren in 2014 76,4%  achteraf herziene ge-audite resultatenrekeningen, het hoogste percentage sinds de betreffende disclosure-eisen in augustus 2004 van kracht werden.  
 
Vorig jaar berekende Audit Analytics dat het bij de gemiddelde aanpassing van de omzet van beursgenoteerde bedrijven (Amex, NASDAQ of de NYSE) per geval ging om ongeveer 1,9 miljoen dollar, het laagste bedrag sinds 8 jaar.  In bijna 60% van de gevallen had dit verder geen invloed op de resultaten. 
De gemiddelde periode waarop de restatement betrekking had bedroeg in 2014 496 dagen, de kortste periode van de afgelopen dertien jaar. 
 
Meer details via www.accountingtoday.com/.
Gerelateerde artikelen