Meer gewicht ‘higher order’ skills in CPA-examen

AICPA, het American Institute of Certified Public Accountants, gaat bij de Uniform CPA Examination meer toetsen op competenties als kritisch denken, probleemoplossend vermogen, analytische vaardigheden en professionele scepsis.
Het AICPA heeft veel reacties ontvangen op een uitnodiging om voorstellen te doen, die het Uniform CPA examen meer bij-de-tijd brengen en garanderen dat CPA’s in hun werk vooral ‘het algemeen nut’ voor ogen hebben en houden. De nieuwe exameneisen zullen in 2017 van kracht worden.
 
De Board of Examiners van de AICPA is groot voorstander van het aanleren en toetsen, niet alleen van meer soft skills, maar ook van wat zij noemen ‘higher order’ skills, die de CPA zouyden helpen kritischer en meer maatschappelijk betrokken hun belangrijke werk te doen. 
 
Met steun uit het veld ontwikkelt de AICPA-staf een voorstel voor een nieuw curriculum en bijbehorende examinering, dat in september aanstaande voorgelegd wordt. De huidige vierdeling, in Auditing and Attestation (AUD), Financial Accounting and Reporting (FAR), Regulation (REG), en Business Environment and Concepts (BEC) zal waarschijnlijk gelijk blijven; maar vooral BEC wordt uitgebreid met ‘kritische’ vaardigheden. Hoewel er veel stemmen opgingen om ook meer diepte te geven aan ‘schriftelijk rapporteren’ krijgt die competentie waarschijnlijk niet meer gewicht. 
 
Vanwege de dominante positie van Excel willen veel reageerders dat de generieke spreadsheet die nu in de examens gebruikt wordt plaats maakt voor de Microsoft applicatie. Hoewel dat tot verhoging van de kosten leidt gaat AICPA hierin mee. 
Meer detailwijzigingen in de voorstellen leest u via www.journalofaccountancy.com/.
Gerelateerde artikelen