Mazars: Duidelijkheid over artikel 55 Bouw-cao

Toepassing van de ET-uitruil voor huisvesting bij buitenlandse arbeidskrachten in de bouwsector is toegestaan. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag geoordeeld dat artikel 55 van de CAO voor de Bouwnijverheid niet in de weg staat.

Met de uitspraak van het Gerechtshof komt een eind aan de onduidelijkheid voor veel uitzendondernemingen, zo meldt Mazars.

De ET-regeling (regeling extraterritoriale kosten) is gebaseerd op de vrijstelling die in de loonbelastingwet staat. Het is bedoeld om aan werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor de extra kosten die zij maken omdat zij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijven voor het verrichten van werkzaamheden.

In de uitzend-cao is het mogelijk gemaakt dat werkgever en werknemer afspraken maken op grond waarvan een deel van het loon wordt ingeruild tegen een vergoeding van ET-kosten. Dit is in feite een cafetariaregeling zoals die ook vaak wordt toegepast voor de fiets van de zaak. Een werknemer ziet af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

 

(Mazars)

Gerelateerde artikelen