Maximum transitievergoeding naar €77.000

Het maximum voor de transitievergoeding gaat op 1 januari 2017 naar € 77.000.

Elk jaar wordt het maximum voor de transitievergoeding (€75.000 bij inwerkingtreding van de Wwz en €76.000 in 2016) geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV), afgerond op het naaste veelvoud van €1.000. De ontwikkeling van de contractlonen is in de MEV geraamd op 1,6%.

Daarom wordt met ingang van 1 januari 2017 het maximum voor de transitievergoeding gewijzigd in €77.000. Als het jaarsalaris hoger is dan €77.000 is het maximum een jaarsalaris.

Het nieuwe maximum geldt voor iedere arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum 1 januari 2017 of later is, en waarvoor bij beëindiging een transitievergoeding verschuldigd is.

 

 

(AWVN)

Gerelateerde artikelen