Maatregel om belastingontduiking Italiaanse ondernemers tegen te gaan

Italië bindt de strijd aan met belastingontduiking door ondernemers. Een nieuwe maatregel moet er voor zorgen dat de btw die is verschuldigd op leveringen van goederen en diensten aan een overheid, door de afnemer moet worden betaald op een aparte en geblokkeerde bankrekening van de Italiaanse belastingdienst.

Deze maatregel is door de Raad van de Europese Unie vastgesteld. In het besluit, dat een afwijking van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG is, wordt Italië verder gemachtigd om te bepalen dat op facturen die worden afgegeven voor leveringen van goederen en diensten aan een overheid, een bijzondere vermelding moet worden aangebracht dat de btw moet worden betaald op die aparte en geblokkeerde bankrekening van de belastingdienst. Het besluit is vandaag in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Binnen 18 maanden nadat de twee maatregelen in Italië in werking zijn getreden, moet Italië bij de Europese Commissie een verslag indienen over de stand van zaken in verband met de btw-teruggaaf aan de belastingplichtigen voor wie deze maatregelen gevolgen hebben, in het algemeen en de gemiddelde tijd die de teruggaafprocedure in beslag neemt, in het bijzonder.

De maatregel komt er, omdat Italië heeft geconstateerd dat er aanzienlijke belastingontduiking bestaat met betrekking tot leveringen van goederen en diensten aan overheden. De btw die over een prestatie verschuldigd is, wordt door de desbetreffende overheid betaald aan de leverancier of dienstverlener, die er in de regel toe gehouden is deze btw aan de belastingdienst te voldoen. Italië heeft evenwel te kennen gegeven dat een aanzienlijk aantal ondernemers de belasting ontduikt door de btw niet af te dragen aan de belastingdienst. Italië heeft om de afwijkingsmaatregel verzocht om te kunnen voorschrijven dat de btw die is verschuldigd over prestaties aan overheden, niet langer aan de leverancier of dienstverlener wordt betaald, maar in plaats daarvan op een aparte en geblokkeerde bankrekening wordt gestort.

• Besluit in Publicatieblad EU

Gerelateerde artikelen