Luxemburg moet 250 miljoen belastingvoordelen terugvorderen van Amazon

Luxemburg moet van de Europese Commissie 250 miljoen euro aan onterechte belastingvoordelen die zijn toegekend aan Amazon terugvorderen. Volgens Brussel is hier sprake van illegale staatssteun.

Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid: "Luxemburg heeft Amazon illegale belastingvoordelen toegekend. Daardoor is bijna drie vierde van de winst van Amazon onbelast gebleven. Met andere woorden: Amazon kon vier keer minder belastingen betalen dan andere lokale ondernemingen die onder dezelfde nationale belastingregels vallen. Dit is in strijd met de EU-staatssteunregels: lidstaten kunnen multinationals geen selectieve belastingvoordelen toekennen die niet beschikbaar zijn voor anderen."

Na een diepgaand onderzoek dat in oktober 2014 ingesteld werd, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat door een fiscale ruling van Luxemburg uit 2003, die in 2011 werd verlengd, de door Amazon betaalde belastingen zonder geldige reden zijn verminderd.
Door de ruling kon Amazon het leeuwendeel van zijn Europese winsten verschuiven van een bedrijf van de Amazon-groep dat in Luxemburg belastbaar is (Amazon EU) naar een bedrijf dat daar niet belastbaar is (Amazon Europe Holding Technologies). Met de ruling werd met name de betaling van royalty's door Amazon EU aan Amazon Europe Holding Technologies goedgekeurd, waardoor de belastbare winst van Amazon EU aanzienlijk lager uitviel.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat het niveau van de royalty's, dat met de ruling was goedgekeurd, kunstmatig was opgedreven en niet beantwoordde aan de economische realiteit. Op grond daarvan heeft de Commissie geconcludeerd dat de fiscale ruling aan Amazon een selectief economisch voordeel had toegekend door toe te staan dat de groep minder belastingen betaalde dan andere ondernemingen die onder dezelfde belastingregels vielen. De ruling stelde Amazon feitelijk in staat belasting te ontduiken op drie vierde van zijn winst uit de totale verkoop van Amazon in de EU.
 

Gerelateerde artikelen