Loonstrookjes 2015 geven vertekend beeld

Op de loonstrookjes van 2015 lijken werknemers er optisch gezien op vooruit te gaan. Door een nieuwe fiscale regeling kunnen deze loonstrookjes echter bedrieglijk uit de hoek komen.
Salarisverwerker ADP stelt dat werknemers in 2015 een hoger nettoloon terugvinden op hun loonstrook. Deze schets biedt tegelijkertijd weinig houvast voor individuele werknemers door per sector verschillende pensioenpremies. Dat stelt ADP in een dinsdag gepubliceerde analyse naar alle veranderingen voor de loonstrookjes die sinds het begin van 2015 van kracht zijn.
Vertekend beeld
Volgens ADP stijgt een maandloon van 2.662 eurommet zo’n 12 procent. “Anderhalf keer modaal krijgt er netto 45 euro bij en iemand met een inkomen van twee keer modaal ziet zijn nettoloon met iets meer dan 60 euro stijgen”, aldus ADP. Het nettoloon is echter onderhevig aan sectoreffecten, aangezien in iedere sector de pensioenpremies verschillen. De loonstrookjes geven daarmee een vertekend beeld voor individuele werknemers als ambtenaren, werknemers in de zorg en in de bouw.
Heffingskortingen
Ook bijzondere beloningen als vakantietoeslag zijn van invloed op het daadwerkelijke nettoloon. In het geval van deze bijzondere beloningen wordt vanaf dit jaar namelijk op een andere manier rekening gehouden met de afbouw van zogenoemde heffingskortingen. Die kortingen worden lager naarmate het loon stijgt. Dit kan in de praktijk tot gevolg hebben dat werknemers op hun loonstrookje netto minder overhouden.
Belastingaangifte
Volgens het ADP moeten vooral mensen met lagere inkomens van minder dan 20 duizend euro per jaar opletten dat aan het eind van het fiscale jaar de belastingaangifte goed ingevuld wordt. Zij lopen anders het risico om fiscale compensaties mis te lopen. Ook inkomens van boven de 20 duizend euro worden door het ADP gewaarschuwd dat de kloof groter wordt tussen wat er via het loonstrookje binnenkomt en de uiteindelijke afrekening met de Belastingdienst.
Gerelateerde artikelen