Leren de banken het dan nooit?

HMRC wint zaak tegen banken die geen belasting wensten te betalen over de rente op FRN’s.
Floating rate notes (FRN’s) is de term die banken gebruiken voor obligaties, waarvan de coupon is gekoppeld aan een geldmarktindex of referentierente, zoals bijvoorbeeld de LIBOR of de Euribor (u weet wel, die rente die ze ook zelf konden manipuleren). Er zijn FRN’s met een maximumcoupon (capped FRN’s), een minimumcoupon (floored FRN’s) of beide (collared FRN’s). FRN’s kunnen synthetisch worden verkregen door de combinatie van een vastrentende obligatie en een IRS; die combinatie wordt een asset swap genoemd.
 
Hare Majesteits Revenue and Customs (HMRC) heeft vandaag een rechtszaak gewonnen, aangespannen tegen weer een fraai voorbeeld van belastingontduiking door banken, i.c. Abbey National Treasury Services  en de eigenaar daarvan, Santander Bank.
 
De twee banken claimden voor het Britse hof dat over winsten, door hen gegenereerd via FRN’s, toch zeker geen belasting betaald hoefde te worden – immers, Abbey had de rechten op de rente-inkomsten net op tijd overgedragen aan (offshore) moedermaatschappij Santander. Abbey kon niet gedwongen worden belasting te betalen over rente-inkomsten die het niet in eigendom had, toch?
 
Helaas hadden de clevere juristen van de bank een buy-back optie ingebouwd in de betreffende overeenkomst – Abbey kon de rechten op elk moment terugkopen. Enkele dagen nadat de hier aan de orde zijnde (kwartaal)rente was overgemaakt aan Santander deed Abbey precies dat – ze haalde de rechten terug. Maar toch – de winst was weggetoverd.
Het belastinghof kan zich niet vinden in deze redenatie.
 
Het ging in dit geval om de winst over één kwartaal, ca 16 miljoen pond. De reikwijdte van het vonnis is veel breder, stelt HMRC, aangezien er nog enkele soortgelijke zaken lopen.  
 
Gerelateerde artikelen