Leidraad Invordering 2008 gewijzigd

De Leidraad Invordering 2008 is gewijzigd in verband met de aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2016, de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, de jurisprudentie rond het Europees verdedigingsbeginsel en vanwege een aantal benodigde technische aanpassingen.

De Wijziging Leidraad Invordering 2008 is op 28 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.

• Wijziging Leidraad Invordering 2008

Gerelateerde artikelen