Leden Europees parlement weigeren eigen boeken te openen

De leden van het Europees Parlement wijzen bijna unaniem het voorstel af om jaarlijks te rapporteren hoe de toelage voor ondersteuning besteed werd.
Woensdag jl. moest het EP decharge geven voor de jaarrekening 2013. Daarbij maakten de leden de nodige kritische opmerkingen over bijvoorbeeld gedeclareerde kosten van de Commissie, de Raad van Ministers en over de cijfers van  het European Institute of Innovation and Technology (EIT) in Boedapest.
 
Daarnaast rezen er wederom problemen rond de maandelijkse toelage van €4299, die elk lid ontvangt voor ‘administratieve ondersteuning’. 
De begrotingscommissie van het parlement, voorgezeten door de Nederlander Gerbrandy, had in een van de te behandelen documenten de volgende tekst ter goedkeuring voorgesteld: “[the Parliament] considers it advisable for every Member to submit an end-of-year public report on these allowances”.
 
Maar daar hadden en hebben de leden geen zin in. Stel je voor! Dus hadden ter elfder ure enkele leden van de grootste fracties, de Spaanse socialist Ines Ayala, de Duitse conservatief Markus Pieper en de Franse socialist Gilles Pargneaux, een amendement op deze tekst ingediend.
Liever zou deze luiden: “[the Parliament] calls on the Bureau [the EP’s administrative body] to work on the definition of more precise rules regarding the accountability of expenditures authorised under this allowance, without causing additional costs to Parliament”.
 
Het amendement werd met 576 stemmen vóór, 74 tegen en 48 onthoudingen aangenomen.
Daarmee was voorlopig het hele absurde idee, dat elk parlementslid aan het eind van het jaar openbaar zou maken waaraan de toelage besteed werd, weer in een diepe lade verdwenen.
Gerelateerde artikelen