Langdurige crisissteun per sector onmogelijk

Nog geen antwoord op de vraag hoe steun efficiënt mogelijk is.

De kans dat de overheid bij een volgende crisis overgaat op steun voor bepaalde sectoren is nihil. Specifieke sectorsteun bij crises als de coronapandemie is juridisch en uitvoeringstechnisch niet haalbaar.

Het afbakenen van steun op basis van SBI-codes bleek tijdens de pandemie niet juridisch houdbaar. SBI-codes worden door de Kamer van Koophandel (KvK) toegewezen op basis van de omschrijving van bedrijfsactiviteiten die ondernemers bij de KvK aanleveren. Deze codes bleken echter niet altijd actueel of accuraat. Daardoor kregen ondernemingen geen steun die het wel nodig hadden en andersom.

Dit concludeert de ministerraad na onderzoek naar de mogelijkheden naar gerichte steun in geval van een crisis. Dit naar aanleiding van de steunpakketten tijdens de coronacrisis. Tijdens de coronalockdowns heeft het kabinet ondernemers en werkenden geholpen met uitgebreide steunpakketten. 

Maar generieke steunpakketten als NOW, TVL en TOZO zijn op lange termijn niet houdbaar. Lange periodes van overheidssteun zitten de economische dynamiek in de weg, waardoor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt stagneert. 

Daarnaast vergoedden de steunmaatregelen soms omzetverliezen die niet werden veroorzaakt door contactbeperkende maatregelen. Ook zijn de uitgaven voor het steunpakket op langere termijn financieel niet houdbaar voor Nederland.

Daarom heeft het kabinet laten onderzoeken of steun gerichter kan, en bij voorkeur per sector. Mocht het land door een crisis volledig en langdurig sluiten, dan wil het kabinet ondernemers zo gericht mogelijk steunen.

Een verzekering of garantiefonds die ondernemers willen afsluiten, die verzekeraars willen aanbieden en die de lasten voor de overheid beperkt houdt, blijkt lastig vorm te geven. Risico’s die samenhangen met een pandemie zijn moeilijk te verzekeren, waardoor een volledig private verzekering onhaalbaar lijkt. Het gaat een verzekering en garantiefonds daarom niet verder uitwerken.
 

Gerelateerde artikelen