KvK: bedrijvigheid groeide in augustus 2015 harder dan jaar eerder

In augustus 2015 is de bedrijvigheid meer gegroeid dan in dezelfde maand vorig jaar: meer zzp’ers begonnen een onderneming, iets minder mkb’ers dan een jaar eerder, er waren minder stoppers en het aantal faillietverklaringen daalde met 33%. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de KvK Bedrijvendynamiek over augustus 2015.

Start

In augustus zijn er 12.820 bedrijven gestart. Dit is 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 11.778 nieuwe vestigingen ingeschreven. Het aantal zzp’ers is met 8.550 gegroeid, een toename van 9% ten opzichte van augustus 2014. Het mkb laat een daling van het aantal starters met 9% zien. De KvK registreert de ondernemingen in hun sectoren (14), die weer onderverdeeld zijn in branches (in totaal 52) en activiteiten (in totaal 900). De sector die de meeste groei kende bij de zzp’ers en mkb’ers is de gezondheidszorg (respectievelijk 13% en 23,5%). De branche met de grootste groei aan zzp’ers is de zakelijke dienstverlening. De KvK kijkt ook naar de activiteiten waarin de meeste ondernemers startten: 558 zzp’ers schreven zich de afgelopen maand als organisatieadviesbureau in. De procentueel hoogste groei zit in de activiteit ‘advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering’. De belangrijkste activiteit waarin mkb’ers startten, zijn restaurants. Het aantal starters laat in de meeste provincies een positief beeld zien. In vier provincies is er sprake van een daling. Zeeland blijft wat achter met de groei van het aantal starters, terwijl Gelderland de grootste stijging laat zien.

Stop

In totaal zijn in augustus 6.902 bedrijven gestopt. Dat is 1% minder dan in augustus vorig jaar. Het aantal zzp’ers dat de stekker eruit heeft getrokken is in augustus met 3% afgenomen, terwijl in het mkb juist sprake van een toename met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vijf provincies hebben in augustus te maken met een toename van het aantal stoppers, waaronder Drenthe en Zeeland. De daling van het aantal stoppers zit vooral in Midden-Nederland.

Failliet

Het aantal faillietverklaringen komt in augustus 2015 opnieuw uit onder het niveau van dezelfde maand in 2014. Het aantal komt in augustus uit op 303, een daling van 33% ten opzichte van augustus 2014. Slechts twee provincies hebben te maken met een stijging. Maar omdat het in deze provincies om – in absolute zin – geringe aantallen gaat, kan nog geen uitspraak worden gedaan over een trend.

 KvK Bedrijvendynamiek

Gerelateerde artikelen