KPMG zet biologen en mensenrechtenjuristen in voor CSRD-controles

Accountants zien gemis van afrekenbare doelstellingen voor duurzaamheid.

Dit controleseizoen dringt KPMG er bij haar klanten op aan om tijdig de nieuwe Europese duurzaamheidsregelgeving te implementeren. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen om te rapporteren over klimaatimpact, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. 

  • kpmg dringt aan op tijdige implementatie europese duurzaamheidsregelgeving
  • accountants spelen cruciale rol bij zekerheid rond rapportages
  • controleverklaring beoordeelt bedrijven op gevoerd klimaatbeleid

Accountants hebben een belangrijke rol bij het verstrekken van zekerheid rondom deze informatie en kunnen een verklaring met beperking afgeven indien niet volgens de nieuwe wetgeving wordt gerapporteerd. 

Traditionele aanpak verschoven

Het nieuwe jaarverslagenseizoen vraagt om een verdere uitbreiding van de aard en omvang van onze controlewerkzaamheden. De traditionele aanpak van een team accountants gericht op financiële verslaggeving is definitief verschoven naar (controle)werkzaamheden die worden verricht door multidisciplinaire teams. Zo heeft KPMG naast specialisten op het gebied van CO2-emissies onder meer mariene biologen, mensenrechtenjuristen en aardwetenschappers in dienst genomen om accountants te helpen de rapportages van bedrijven goed te beoordelen.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Informatie over boekjaar 2024 moet begin 2025 worden opgeleverd. “Desondanks zien wij dat niet alle organisaties afdwingbare doelstellingen hebben gedefinieerd”, schrijft KPMG vandaag in haar Klimaatbrief 2024 aan klanten en andere stakeholders.

ESG-rapportage op vrijwillige basis

Veel ondernemingen rapporteren al vrijwillig over belangrijke ESG-aspecten: environmental (milieu), social (mens) en governance (bestuur). De Europese regelgeving dit vanaf dit jaar van kracht is vereist dat grote bedrijven rapporteren over hun impact op mens en milieu. “We moeten ervoor waken dat bedrijven deze regels slechts beschouwen als een kwestie van compliance, of het zien als vulling voor een mooi jaarverslag”, zegt Mariska van de Luur, lid van de Raad van Bestuur van KPMG en Head of Assurance. “De intrinsieke motivatie die we bij diverse bedrijven zien, zou daarmee teniet worden gedaan. Dat is zonde.”

Accountants geven in de controleverklaring een indicatie of een bedrijf rapporteert in lijn met het gevoerde klimaatbeleid. Zijn daarin onjuistheden, dan geeft de accountant een verklaring met beperking af. 

Lees ook: 

“Dit hoeft niet onmiddellijk zorgwekkend te zijn”, zegt Van de Luur. “Het sluit aan bij deze implementatiefase waarin wordt geleerd. Wij handelen hierbij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als accountants om dergelijke signalen door te geven aan de samenleving.”

 

Gerelateerde artikelen