Gevolgen voor accountants van afgezwakt voorstel Europese CSDDD-richtlijn

Na aanvankelijk vastlopen van de onderhandelingen op ambtenarenniveau over de CSDDD-richtlijn is toch nog een akkoord bereikt inzake Bedrijfsduurzaamheid Toegezegde Zorgvuldigheid (CSDDD). Volgens expert gaat het om een afgezwakt voorstel.

Met de goedkeuring van de CSDDD zullen bedrijven binnen de EU nu verplicht zijn tot zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid, met de nadruk op mensenrechten en milieu binnen hun toeleveringsketens. Echter, door aanzienlijke wijzigingen in de oorspronkelijke tekst is de reikwijdte van de richtlijn verminderd. De CSDDD verplicht ondernemingen om due diligence uit te voeren ten aanzien van alle negatieve gevolgen op het gebied van mensenrechten en milieu.

  • CSDDD-richtlijn goedgekeurd maar met aanzienlijke wijzigingen
  • Verkleinde reikwijdte van de richtlijn beperkt impact op bedrijven
  • Goedkeuring door Europees Parlement moet nog plaatsvinden …
  • …. maar verwacht wordt dat het zal worden aangenomen.

Zo zijn bijvoorbeeld de drempels voor bedrijven die onder de richtlijn vallen, verhoogd naar 1.000 werknemers en een omzet van €450 miljoen, waardoor het aantal getroffen bedrijven wordt teruggebracht tot slechts 30% van het oorspronkelijke bereik. Bovendien wordt de implementatie van de CSDDD geleidelijker ingevoerd dan eerder beoogd, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Dit betekent dat grotere bedrijven eerder impact ondervinden -met een implementatietijd van 3 tot 5 jaar- wat meer tijd geeft om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten. Het schrappen van sectorgerichte benaderingen en het verhogen van de drempels voor bedrijven beperken de impact ervan op bedrijven en hun toeleveringsketens. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel). 

Inbreuken en schade

Op inbreuken op de verplichtingen uit de CSDDD worden sancties gesteld. Bovendien kan dit leiden tot civiele aansprakelijkheid. Juridisch experts wijzen er op dat schending van de due diligence verplichtingen schade kan veroorzaken. Getroffenen kunnen dan een schadevergoeding eisen bij lokale burgerlijke rechtbanken.

Gevolgen voor MKB 

Hoewel mkb-ondernemingen formeel gezien niet onder het CSDDD-voorstel vallen, zullen zij er naar verwachting wel mee worden geconfronteerd. Ondernemingen die wél onder het toepassingsbereik van de CSDDD vallen, moeten hun hele keten doorlichten, inclusief de (kleinere) ondernemingen waarmee zij zakendoen, zo meldt een juridisch adviseur

Lees ook: 

Toepassingsbereik van de CSDDD

  1. EU-ondernemingen met gemiddeld meer dan 500 werknemers en een netto wereldwijde omzet van meer dan € 150 miljoen in het afgelopen boekjaar.
  2. EU-ondernemingen met gemiddeld meer dan 250 werknemers en een netto wereldwijde omzet van meer dan € 40 miljoen in het afgelopen boekjaar, op voorwaarde dat tenminste de helft van deze netto-omzet is behaald in zogenaamde risicosectoren zoals textiel, landbouw en visserij.
  3. Bedrijven zonder vestiging in de EU als zij binnen de EU een netto-omzet behalen van meer dan € 150 miljoen in het afgelopen boekjaar, of meer dan € 40 miljoen als minstens de helft daarvan is behaald in een risicosector.

Adviserende Accountants moeten hun cliënten op de hoogte brengen van de nieuwe CSDDD-richtlijn vanwege de identificatieplicht van risico's in de waardeketen van klanten. Daarbij kan ondersteuning worden geboden bij het opstellen van transparante rapportages over duurzaamheidsinspanningen. Daarnaast kunnen accountants adviseren welke maatregelen negatieve effecten voorkomen en daarover transparant rapporteren.

Europees Parlement

De verwaterde versie CSDDD zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor verdere goedkeuring. Verwacht wordt dat het zal worden aangenomen. De goedkeuring binnen het Europees Parlement moet eerst door de juridische zakencommissie (JURI) worden besproken.