KPMG: Nederland scoort hoog qua economische stabiliteit en groeivooruitzichten

Nederland behoort met Luxemburg, Zwitserland, Singapore en Nieuw-Zeeland tot de landen die macro-economisch het meest stabiel zijn, over een kwalitatief goede infrastructuur beschikken en een hoog niveau van menselijk kapitaal kennen, zo blijkt uit onderzoek van KPMG.

Daarnaast zijn deze landen meer dan gemiddeld aangesloten bij de wereldeconomie en beschikken zij over zeer krachtige openbare instellingen. Dit komt tot uiting in duidelijk en kwalitatief goede regelgeving, heldere beleidsvorming, rechterlijke onafhankelijkheid en een overheid die effectief opereert. Dat betekent dat de landen een solide basis kennen die in het algemeen garant staat voor toekomstige economische groei en welvaart. Dit blijkt uit de Variables for Sustained Growth (VSG) Index van KPMG, een wereldwijd onderzoek naar de mogelijkheden die landen hebben om duurzaam te kunnen groeien en de mate waarin zij hiervan gebruik maken. In de index zijn 181 landen geanalyseerd naar hun sterke en zwakke punten. Nederland neemt in ranglijst met een score van 8.4 een gedeelde eerste plaats in en laat de meeste andere landen in Europa achter zich.
 
Verbondenheid met de wereldeconomie

“De productiviteit van landen wordt door een groot aantal factoren beïnvloed”, zegt Rob Fijneman, Head of Advisory bij KPMG. Fijneman: “Eén ervan is de macro-stabiliteit van een land, stabiliteit die met name bepaald wordt door de tekorten en schulden van de overheid. Daarnaast is de mate waarin een land verbonden is met de wereldeconomie van groot belang voor toekomstige groei. Een grote betrokkenheid zorgt immers voor handel met andere landen, genereert directe buitenlandse investeringen en zorgt ervoor dat landen in aanraking komen met nieuwe technologieën. Vooral onze bemoeienis met de buitenlandse handel bezorgt Nederland een hoge positie in de index. Daarnaast blinkt ons land uit in onze infrastructuur. Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van ons transportsysteem, maar ook om de beschikbaarheid van nieuwe technologieën en financiële diensten.”
 
World Economic Forum

De VSG-index geeft de leiders van landen en ondernemingen volgens Fijneman een goed beeld van de inspanningen die verricht moeten worden om hun prestatie naar een hoger niveau te brengen. Fijneman: “In de aanloop naar het World Economic Forum in Davos, waar ook gesproken zal worden over de vraag hoe de wereldbevolking evenrediger kan profiteren van de economische groei, geeft het onderzoek een goed beeld van de onderwerpen waaraan de individuele landen aandacht zouden moeten besteden. Anders dan je zou verwachten, is het niet zo dat alleen de ontwikkelde landen zich ophouden in de top van de index. Hoewel de ontwikkelde landen in het algemeen goede posities innemen, zien we dat landen als Maleisië en Chili op kleine afstand volgen. Een bewijs van het feit dat landen met een geringer welvaartsniveau in staat zijn om een relatief hoge prestatie te realiseren.”
 
Spanje en Italië blijven achter

Uit de index van KPMG blijkt dat een aantal prominente landen in Europa, zoals Spanje en Italië, er duidelijk niet in slaagt om de prestatie te verbeteren. Vergeleken met 2005 is hun positie op de index nauwelijks verbeterd. Fijneman: “Een land als Ierland heeft echter aanzienlijke voortgang geboekt, vooral als gevolg van het feit dat het flinke stappen heeft gezet op het gebied van technologische innovatie en flinke investeringen heeft kunnen aantrekken. Door deze ontwikkelingen werd Ierland meer dan gecompenseerd voor de aanzienlijke verslechtering van haar macro-economische positie. Een voor Griekenland geldt dat het recente rumoer zijn tol heeft geëist. De toegenomen overheidsschuld en de zwakkere positie van de Griekse overheidsinstellingen heeft ertoe geleid dat het land sinds 2005 geen enkele voortgang heeft geboekt als het gaat om de vooruitzichten voor haar inwoners op meer welvaart en betere economische prestaties.”
 
 Variables for Sustained Growth (VSG) Index

Gerelateerde artikelen