KPMG: MKB waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed

Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen tevreden over het beleid dat het kabinet het afgelopen jaar heeft gevoerd. De meeste ondernemingen waarderen het gevoerde beleid als voldoende tot goed. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de mate waarin middelgrote en kleine ondernemingen het kabinetsbeleid in het afgelopen jaar waarderen.

De bedrijven hebben vooral waardering voor de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de overheidsfinanciën beter op orde te krijgen. Daarnaast zijn de bedrijven met name te spreken over de zorg die het kabinet besteedt aan de infrastructuur en de bereikbaarheid en de aandacht die het heeft voor het stimuleren van de buitenlandse handel. De toenemende regelgeving en de nog altijd aanwezige bureaucratie binnen de overheid worden door de ondernemingen als de belangrijkste minpunten gezien.
 
Verruiming van het financieringsaanbod

Het overgrote deel van de onderzochte bedrijven vindt dat het kabinet de komende tijd meer aandacht moet besteden aan het verruimen van het financieringsaanbod van kleinere bedrijven. Vooral het bieden van de mogelijkheid tot alternatieve financiering, zoals crowdfunding, en het stimuleren van het aanbod van risicokapitaal voor bedrijven, worden door de ondernemingen sterk aangemoedigd. ‘Non-banking lending gaat in de toekomst een veel grotere rol spelen in de financiering van met name middelgrote een kleine bedrijven’, zegt Scott van de Beld, partner bij KPMG. ‘De vraag is dan ook hoe ondernemers de weg naar dit soort alternatieve financiering  beter kunnen vinden. De overheid kan en zal in deze zoektocht een belangrijke rol moeten spelen. Crowd-funding is een belangrijk initiatief om juist de onderkant van de markt, zoals startups en kleinere ondernemingen, te kunnen faciliteren met financieringsmogelijkheden. Voor kleine ondernemingen is het immers nog altijd lastig om een echt alternatief voor de bank te identificeren. De rol van de overheid ligt hierbij niet alleen in het scheppen van regels en kaders, maar ook in het stimuleren van de markt voor dit soort financiering.’
 
Startups stimuleren in doorgroei

Ruim 60% van de bedrijven is bovendien van mening dat de overheid veel meer aandacht zou moeten besteden aan het stimuleren van de innovatieve rol die middelgrote en kleine bedrijven hebben voor de Nederlandse economie. Van de Beld: ‘Slechts 30% vindt dat de overheid hierin voldoende investeert. Ruim 30% van de ondernemingen is bovendien van mening dat de politiek innovatieve startups meer zou moeten stimuleren in hun doorgroei en ontwikkeling. Startups vormen immers een bron van creativiteit en inspiratie en drijven hiermee de innovatie in Nederland. Voor veel startups vormt het doorontwikkelen van hun product en het bewerkstelligen van verdere groei de belangrijkste uitdaging. Naast extra investeringen, de zorg voor gunstige fiscale omstandigheden en het verminderen van de regeldruk zou de overheid vooral een rol kunnen spelen als belangrijke klant van dit soort ondernemingen.’
 
Weinig oog voor problemen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat bijna 60% van de bedrijven zich op dit moment onvoldoende gewaardeerd ziet door de politiek. Ruim de helft geeft aan dat de politiek onvoldoende oog heeft voor de problemen die ondernemers bezighouden. Voor wat betreft de economische positie van Nederland ten opzichte van het buitenland zien de bedrijven de komende tien jaar nauwelijks enige verandering. Bijna 80% verwacht dat de positie van Nederland ten opzichte van andere landen gelijk zal blijven of zal verzwakken. Niet meer dan 20% voorziet een duidelijke verbetering van onze concurrentiepositie.

• Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid

Gerelateerde artikelen