KPMG: Financiële instellingen ontberen fintech-strategie

Traditionele financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars en vermogensbeheerders, ontberen veelal een strategie die specifiek gericht is op het realiseren van technologische innovatie. Hoewel fintech gezien wordt als de belangrijkste bron van verstoringen in de keten en de markt, hebben de ondernemingen grote moeite om een allesomvattend plan van aanpak te realiseren waarin technologische vernieuwing centraal staat.

Het wereldwijde onderzoek Forging the future van KPMG geeft een beeld van de mate waarin financiële dienstverleners strategisch omgaan met fintech. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 160 financiële instellingen in 36 landen. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een strategie als het om fintech gaat. Iets meer dan 40% ontwikkelt op dit moment een strategie en 10% geeft aan geen enkele strategie te kennen. Van de bedrijven met een fintech strategie geeft minder dan de helft aan dat deze in lijn is met de uitdagingen die de bedrijven te wachten staat. Bijna 60% van de financiële instellingen ziet fintech als de belangrijkste bron voor verstoringen in de markt. Als het gaat om technologische innovatie geeft bijna 70% aan vooral belangstelling te hebben voor de inzet van big data & analytics in de bedrijfsvoering. Ruim de helft heeft een voorkeur voor Application Program Interfaces (API’s).

Hervorming frontoffice

“Nieuwe technologieën zijn in toenemende mate van invloed op de bedrijfsvoering van traditionele financiële dienstverleners”, zegt Ank van Wylick, FinTech-partner bij KPMG. Van Wylick: “Toch lopen de bedrijven flink achter als het gaat om de beschikbaarheid van een effectieve strategie. Banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders zien dat nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, de blockchain en het ‘internet of things’, de bestaande financiële dienstverlening volledig op zijn kop gaan gooien. Veel traditionele financiële dienstverleners hebben echter moeite om adequaat te reageren op deze ontwikkelingen en een effectieve en allesomvattenende strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Fintech wordt veelal overgelaten aan afdelingen zonder dat sprake is van een overkoepelende strategie. De meeste fintech inspanningen zijn op dit moment gericht op de hervorming van de frontoffice en het verbeteren van de klantervaring. Bij veel bedrijven zal dit voorlopig de prioriteit blijven. Maar naarmate de sector meer vertrouwd raakt met fintech, zal er meer aandacht komen voor het vernieuwen van de vaardigheden van de middle- en backoffice. Dit soort initiatieven gaat zorgen voor meer efficiëntie en kan leiden tot meer voordeel voor de klant en kan bovendien van invloed zijn op de invoering van allerlei regelgeving.”

Schaalgrootte bepalend voor succes

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat samenwerking met andere bedrijven, in het bijzonder met startups, de activiteiten op het gebied van fintech aanzienlijk stimuleert. Ruim 70% van de ondernemingen gaat er ook vanuit dat fintech startups de komende drie jaar de belangrijkste bron van financieel technologische innovatie zijn. “Veel ondernemingen zijn zich ervan bewust dat schaalgrootte als gevolg van samenwerking in een aantal segmenten bepalend is voor succes”, zegt Van Wylick. Van Wylick: “Aan de andere kant geeft de helft van de financiële instellingen aan dat zij een strategie volgen die gebaseerd is op het zelf vorm geven en opbouwen van de fintech dienstverlening. Fintech is in de ogen van financiële instellingen immers niet het exclusieve domein van startups. Er bestaat niet echt een recept voor een succesvolle toepassing van fintech. Belangrijk is dat bedrijven beschikken over een fintech strategie die afgestemd is op de doelstellingen van de onderneming, de steunt heeft van het management en bepaalt waar besluitvorming moet plaatsvinden. Maar de strategie moet vooral gericht zijn op het realiseren van aanwijsbare, toegevoegde waarde, zoals een betere klantervaring, meer kostenefficiency en meer rendement door invoering van alle regelgeving.”

Gerelateerde artikelen