Kosten kasteel België niet aftrekbaar

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een Nederlandse eigenaar van een kasteel in België geen recht heeft op aftrek van de uitgaven voor het kasteel als persoonsgebonden aftrekpost. Het kasteel vormt namelijk geen element van het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland.

De Hoge Raad komt tot dit oordeel na prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Het EU-Hof oordeelde dat Nederland aftrek van onderhoudskosten voor een buitenlands monument mag weigeren, tenzij dat monument behoort tot het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. De Hoge Raad oordeelt nu dat er geen enkele aanwijzing is dat het kasteel in België tot het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed behoort. De inspecteur heeft de aftrek daarom terecht geweigerd.

Het draaide om de zaak van een Nederlander die in België eigenaar van een kasteel is. Het pand is in België een beschermd historisch monument. De kasteeleigenaar wilde, zoals Nederlanders die eigenaar zijn van een monumentaal pand, onderhoudskosten voor het kasteel van zijn Nederlandse belastingen aftrekken. Maar de ficus stelde dat deze regeling alleen geldt voor in Nederlands liggende erkende monumenten.

Gerelateerde artikelen