Kosten fitnessprogramma in VS ter behandeling morbide obesitas aftrekbaar

De kosten die een vrouw heeft gemaakt om in de VS een fitnessprogramma te volgen ter behandeling van morbide obesitas zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Dat heeft Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld.

De vrouw heeft de kosten van het in de VS gevolgde fitnessprogramma (€ 19.522,32) in aftrek gebracht als specifieke zorgkosten. In geschil is of de kosten kwalificeren als uitgaven voor genees- en heelkundige hulp (artikel 6.17, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001).

Volgens Rechtbank Noord-Nederland is voldoende komen vast te staan dat de vrouw leed aan een eetstoornis (morbide obesitas, een ziekte in de zin van de Wet IB 2001). Zij acht voorts door de vrouw voldoende aannemelijk gemaakt dat in het Fitness Resort een behandeling heeft plaatsgevonden 'op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus (artikel 6.17, lid 9, onder b, Wet IB 2001, tekst 2013). In beginsel kwalificeren de kosten die een dergelijke behandeling met zich meebrengen dan ook als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

De Rechtbank acht de kosten van de retourvlucht en de kosten voor het fitnessprogramma aftrekbaar. De in aanmerking komende uitgaven bedragen in totaal € 13.339. De kosten die op de factuur van het Fitness Resort onder de titel ‘Room Charges’ en ‘Prepared Food’ zijn opgenomen komen niet voor aftrek in aanmerking. Niet aannemelijk is geworden dat de betreffende posten kwalificeren als geneeskundige hulp in de zin van de Wet IB 2001, dan wel daadwerkelijk een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling hebben gevormd. 

 

(Bron: Fiscanet

 

Gerelateerde artikelen