Koepels willen langere termijn inzake procedure btw privégebruik auto

De koepelorganisaties SRA, RB, NOB, NOAB en NBA vragen in een brief aan het ministerie van Financiën uitstel voor de gegeven termijn van zes weken voor de nadere cijfermatige onderbouwing van de bezwaarschriften btw privégebruik auto.

SRA: “Nu de Hoge Raad voor de bepaling van de omvang van het privégebruik het beroep gegrond heeft verklaard, moet voor naar schatting 2 miljoen bezwaarschriften van 'aanhakers' individueel te worden vastgesteld hoe het bezwaar afgewikkeld moet worden. Alhoewel steeds is aangegeven dat ook voor de aanhakers geldt dat men in de dossiervorming de onderbouwing klaar zou moet hebben blijkt thans toch dat de onderbouwen meer moeite kost dan gedacht. Het aanleveren van de gegevens voor 15 juli 2017 is in heel veel gevallen gewoon niet haalbaar.”

Naast het termijn zijn er ook een aantal inhoudelijke redenen genoemd in de brief die 12 juni is verzonden naar Financiën.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen