‘Kleinere inkomensverschillen door Rutte III’

De verschillen tussen rijk en arm zullen door het beleid van Rutte III op termijn licht afnemen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau van het regeerakkoord.

Volgens het CPB dalen de inkomensverschillen met 0,1 procent, vooral door de lastenverlichting voor de middeninkomens. Zonder de voorgenomen kabinetsmaatregelen zouden ze met 2,7 procent toenemen.

Vooral werkenden profiteren van deze maatregelen. Ze gaan er volgens het planbureau in doorsnee 0,8 procent per jaar op vooruit. Uitkeringsgerechtigden profiteren met 0,6 procent en gepensioneerden met 0,5 procent.

De werkgelegenheid neemt door de ingrepen van het nieuwe kabinet licht toe. Volgens het planbureau komt dat niet door belastingingrepen, maar vooral door de hervorming van de arbeidsmarkt. Zo is er het plan om kleine werkgevers maar één jaar te verplichten het loon van ziek persoon door te laten betalen in plaats van twee jaar.

Door de kabinetsvoornemens stijgen de overheidsuitgaven per saldo met 7,9 miljard euro. Meer geld wordt vooral uitgegeven aan sociale zekerheid, defensie en onderwijs. In de zorg wordt per saldo voor enkele honderden miljoenen gesneden.

De lasten worden volgens het planbureau met per saldo 6,4 miljard euro verlaagd in 2021. Het leeuwendeel hiervan komt ten goede aan gezinnen, die voordeel hebben van de fiscale hervorming die Rutte III van plan is, zoals het terugbrengen van het aantal belastingschijven van vier naar twee. Het bedrijfsleven krijgt van een lagere winstbelasting, maar ondervindt nadeel van onder meer de hogere energiebelasting.

Aan het eind van de kabinetsperiode staan de overheidsuitgaven 0,5 procent van het bruto binnenlands product in de plus. De staatsschuld bedraagt dan zo'n 45 procent van alles wat er per jaar verdiend wordt in Nederland.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen