Klacht: 75 miljoen euro verschil in jaarrekening TCN

Vastgoedbedrijf TCN maakte geen 11 miljoen winst, maar juist 64 miljoen verlies. Dat beweerden de curatoren van het bedrijf maandag bij de Accountantskamer. De accountant die deze jaarrekening goedkeurde zou verzuimd hebben aan te geven dat deze jaarrekening een misleidend beeld gaf.

Zaaknr. 17/1483

Eerder over deze zaak verschenen: Accountant vastgoedbedrijf TCN voor de rechter

“De controleopdracht is met onvoldoende diepgang uitgevoerd. De accountant heeft verzuimd vast te stellen dat de jaarrekening een flatterend en misleidend beeld geeft van TCN'', aldus advocaat Linde Muller tijdens de tuchtzaak. 

Vastgoedbedrijf TCN ging in november 2012 failliet. Onder het bedrijf hingen circa 100 vennootschappen, waaronder enkele belangrijke partijen zoals de eigenaar van het Mediapark in Hilversum. De curatoren vroegen EY en later ook BDO om onderzoek te doen in dit ingewikkelde dossier. Ook werd middels een kort geding het controledossier van de accountant opgevraagd. De rechtbank gaf de accountant opdracht deze te verstrekken. Toen de curatoren dit alles binnen hadden, bleek pas dat de accountant fout gehandeld had. Volgens de accountant kwam TCN na het uitbreken van de crisis in 2008 in zwaar weer terecht. Dat klopt niet, stellen de curatoren. Ervoor al waren er problemen binnen het bedrijf. TCN zou alert op de crisis hebben gereageerd. Wederom onjuist, aldus de raadsvrouw namens de curatoren. “Er zijn wel mooie plannen geschreven maar die zijn nooit uitgevoerd.''

Door die 'alerte reactie' en de lage rente zou TCN een bescheiden positief resultaat in 2010 hebben gehaald. Ook dat klopt niet, stellen curatoren. Een positief resultaat van 11 miljoen euro had een negatief resultaat van 64 miljoen euro moeten zijn.

Verweer
Kern van het verweer is dat de curatoren te laat naar de tuchtrechter zijn gestapt. De curatoren hadden al veel eerder hun vermoedens, stelde raadsvrouw Femke van de Velden. Na het inzien van het controledossier zijn ze 'gesterkt in hun vermoeden'. En dat komt ook uit de pleitnota in het kort geding. 

“We hebben dat dossier alleen nodig omdat heel misschien het anders blijkt dan we denken”, zou daarin gesteld zijn. Kortom, de klacht is verjaard, zo stelde de verweerder. De curatoren hebben sinds het faillissement alle tijd gehad. TCN opereerde op projectbasis, stelde de raadsvrouw. Ze fungeerde als vrije ontwikkelaar en had geen eigen geld. Daardoor was er altijd sprake van liquiditeitsproblemen. De banken speelden een zeer actieve rol binnen de onderneming, ze zaten er bovenop. Zo was TCN al heel lang bij 'bijzonder beheer' ondergebracht bij de banken. “De banken zaten in hetzelfde schuitje als TCN. Zouden ze de stekker eruit trekken, dan kregen ze te maken met hele grote verliezen. De crisis bood echter mogelijkheden en dan zou het concern boven water blijven.'' 

Het faillissement werd echter door een relatief kleine crediteur uitgelokt. “De curatoren bedienen zich van insinuerende taal. Van hen mag worden verwacht dat ze voortvarend een jaarrekening kunnen doorgronden zeker wanneer ze beschikken over de hele administratie. Als je dan in juli 2017 over een controleverklaring uit 2011 een klacht indient, ben je echt te laat.''

Fraude
De tuchtzaak werd maandag met belangstelling gevolgd door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Ze verdenkt voormalig TCN-topman Rudy S. (62) uit Utrecht van omkoping, witwassen, fraude en deelname aan een criminele organisatie. Hij zou Google-directeur Simon Tusha 1,7 miljoen euro hebben gegeven met als doel het leasecontract van Google voor het datacenter van TCN in de Eemshaven te verlengen. Ze zouden die deal in een hotel in San Francisco hebben besproken. Tusha zou in ruil voor strafvermindering meewerken aan een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten. Hij zou ook zijn omgekocht in Groot-Brittannië. De Amerikanen brachten via een rechtshulpverzoek het Nederlandse Openbaar Ministerie op de hoogte van het onderzoek. Daarop besloot het OM onder meer directeur S. en zijn partner te vervolgen. Die strafzaak dient in september in Zwolle. Als het klopt dat het met TCN al eerder veel slechter ging dan uit de jaarrekening blijkt, dan is er een motief voor de directeur om Google om te kopen, denkt het OM. Het contract was van groot belang voor dat datacenter.

De uitspraak: Accountant vastgoedbedrijf TCN drie maanden geschrapt

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen