Accountant vastgoedbedrijf TCN drie maanden geschrapt

De KPMG-accountant die de jaarrekening van het later gefailleerde TCN goedkeurde, is voor drie maanden uit het register geschrapt.

Zaaknr. 17/1483

De zaak: 75 miljoen euro verschil in jaarrekening TCN

De beklaagde heeft zijn kerntaak als controlerend accountant verwaarloosd, zo oordeelde de tuchtrechter.

In een 44 pagina's tellende uitspraak worden vrijwel alle klachtonderdelen van de curatoren van vastgoedbedrijf TCN gegrond verklaard. 

Het vastgoedbedrijf, waaronder bijna 100 vennootschappen hingen, ging in november 2012 failliet. Nadat de curatoren zich eerst hadden geconcentreerd op de verkoop van bedrijfsonderdelen, doken ze erna dieper de boeken in. Ze ontdekten dat het bedrijf geen 11 miljoen euro winst maakte, zoals gesteld in de jaarrekening van 2010, maar juist 64 miljoen verlies. 

Volgens de curatoren heeft de betrokkene zijn controle met onvoldoende diepgang uitgevoerd. De beklaagde vond echter dat de tuchtklacht, waarvan de behandeling vorig jaar diende, te laat was ingediend. De feiten waren al verjaard mede omdat de klagers de administratie al jaren in bezit hadden. 

Volgens de Accountantskamer valt niet in te zien dat op basis van de administratie de klagers daaraan “enig vermoeden van tekortschieten bij die controle en bij het vastleggen van die gegevens en afwegingen in het controledossier konden ontlenen'', aldus de tuchtrechter. Zo wisten de curatoren toen nog niet over welke controle-informatie de betrokkene beschikte ten tijde van het afgeven van de goedkeurende verklaring.

'Winst van 164 miljoen'
In het bestuursverslag wordt de netto omzet over 2011 ingeschat op 164 miljoen euro. In de administratie zit een memo (van de 'Chief Financial Officer') van 17 mei 2011 waaruit blijkt dat de netto omzet over het eerste kwartaal van dat jaar 27,8 miljoen euro was. Maar in het controledossier zitten geen gegevens over de gerealiseerde omzet over de periode voorafgaande aan de datum van de controleverklaring bij de jaarrekening over 2010. 

Ook blijkt nergens uit dat de accountant navraag deed naar omzetcijfers over deze periode. En dat had gemoeten als hij die memo kende, zo vinden de curatoren. Samengevat onderschrijft de Accountantskamer dit standpunt. “De noodzaak voor betrokkene om daarnaar onderzoek te doen was des te groter, omdat de prognose over de omzet volgens het bestuursverslag berustte op een businessplan dat dateert van november 2010. Uit het gedeelte van het controledossier dat in het geding is gebracht, blijkt niet dat betrokkene enig oog voor de gerealiseerde omzet heeft gehad'', schrijft de tuchtrechter.

Ook opgenomen in de jaarrekening was een pand met een geschatte waarde van 3,8 miljoen euro. Maar dat pand was helemaal niet van een van de dochtervennootschappen van TCN, zeggen de curatoren. Dat wordt ook niet betwist, maar wel had de vennootschap het eerste recht op koop. 

Toch geldt ook voor dit onderdeel dat de accountant te weinig controle-informatie vergaarde. Volgens de tuchtrechter heeft de betrokkene de fundamentele beginselen van zorgvuldigheid en deskundigheid geschonden. Een doorhaling voor de duur van 3 maanden is gepast, vindt de Accountantskamer. “Daarbij heeft de Accountantskamer er mede op gelet dat betrokkene door de wijze waarop hij de werkzaamheden verband houdend met de onderhavige controle heeft verricht, zijn kerntaak als controlerend accountant heeft verwaarloosd en het vertrouwen in het beroepsgroep ernstig heeft geschaad.''

Omkoping
De grote man achter TCN, de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S., werd eind november vorig jaar veroordeeld door de strafrechter voor het omkopen van een bestuurder van Google. Hij en zijn vrouw betaalden een bestuurder van de zoekmachine meer dan 590.000 euro aan steekpenningen. Uit die zaak bleek al dat TCN in 2008 in zwaar weer verkeerde. Met de omkoping moest een belangrijk huurcontract voor een datacentrum binnengesleept worden.

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen