Kifid ontvangt minder klachten over financiële dienstverlening

In 2014 hebben consumenten minder geklaagd over financiële diensten bij het Kifid. Het klachteninstituut financiële dienstverlening ontving 7095 klachten, dat zijn er 323 minder dan in 2013. Dit blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag 2014 van het Kifid.

Het aantal van 7.095 ontvangen klachten is exact gelijk aan dat van 2012. In 2013 was er nog sprake van een toename van 3% tot 7.318 klachten.

Na topdrukte in de eerste jaren van de financiële crisis kent het klachtenvolume bij Kifid de laatste jaren een redelijk stabiele bandbreedte. Sinds zijn oprichting in 2007 heeft het financiële klachteninstituut circa 53.000 klachten binnengekregen. Het aantal klachten is op jaarbasis bijna verdubbeld. In het startjaar kwamen ongeveer 4.000 klachten binnen, terwijl de teller in het recordjaar 2009 op 7.818 klachten stond.

 
Kifid denkt dat het hogere klachtenniveau gedurende de afgelopen jaren zeker verband houdt met het zware tij in de financiële dienstverlening, maar in welke mate dit het geval is, valt moeilijk vast te stellen. Een rol speelt zeker de grotere media-aandacht en de aanzienlijk toegenomen naamsbekendheid van Kifid. In meer algemene zin wordt Kifid door pers en publiek ook graag geraadpleegd als vraagbaak over consumentenaangelegenheden in de financiële dienstverlening.
De trend van de afgelopen jaren in het bekorten van de termijnen voor het afhandelen van klachten zet verder door. De ambitie van Kifid is uiteindelijk 90% van de zaken binnen een jaar te behandelen. 

Bij de financiële Ombudsman is het streven voor de doorlooptijd van een klachtdossier 6 maanden. Samen met zijn team handelt hij nu 77% van de klachten binnen een half jaar af, terwijl dit percentage ultimo 2012 nog op 52% lag. Bij de Geschillencommissie is de doelstelling voor de behandeling 12 maanden. Zij handelt nu 74% van de klachten binnen een jaar af; een verbetering van circa 20% ten opzichte van 2012.
 
Een belangrijk aandachtspunt blijft dat nog steeds ongeveer een derde van de ingediende klachten door Kifid niet-behandelbaar moet worden verklaard. Een belangrijke oorzaak is dat de consument verzuimd heeft om de klacht eerst bij zijn financiële dienstverlener aan te kaarten.
 
Consumenten moeten hun klacht namelijk eerst samen met hun financiële dienstverlener proberen op te lossen. Pas als deze poging in de interne klachtenprocedure (IKP) niet slaagt, staat de weg naar Kifid open. Samen met de betrokken brancheorganisaties blijft Kifid werken aan het verder terugdringen van niet-behandelbare klachten.

• Jaarverslag 2014 van het Kifid

Gerelateerde artikelen