Kennis over NV NOCLAR kan beter!

Sinds 1 januari 2019 is de NV NOCLAR (Nadere voorschriften Non Compliance with Law and Regulations) in werking getreden.

Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Rond de invoering heeft de NBA in de dilemmApp, NOCLAR-gerelateerde dilemma’s behandeld om de kennis bij de leden te toetsen en hen bewust te maken van eventuele kennislacunes. Veel leden hebben hier aan deelgenomen.

In de dilemmApp werden zes kennisvragen opgenomen. De vragen en de scores staan hieronder. Leden die hebben deelgenomen kunnen in de app hun eigen 'score' zien. Op deze website kunnen zij terecht voor verdere toelichting.

Lees ook: 
4 vragen over NOCLAR
NOCLAR: nieuw?
NOCLAR: 'RA’s spreken gelukkig dezelfde taal'

Gerelateerde artikelen