Kamervragen over afschaffing huurtoeslag voor bewoners vakantiewoningen

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag hebben bewoners van recreatiewoningen sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De SGP in de Tweede Kamer stelt hierover vragen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, onder meer over de manier waarop er gecommuniceerd is over deze wetswijziging.

In de uitzending van Pauw op 13 september vertelde een vrouw over de grote gevolgen die deze wetswijziging, die regelt dat bewoners van vakantieparken geen huurtoeslag meer krijgen, voor haar heeft. Voorzitter Martien Hermans van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) stelde in het programma dat er door de overheid slecht is gecommuniceerd over de wetswijziging.

SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Elbert Dijkgraaf willen nu van Wiebes weten op welke manieren er sinds het aannemen van het wetsvoorstel is gecommuniceerd over de wetswijziging. Ze stellen verder de volgende vragen:  “Zijn er speciale maatregelen genomen om de belanghebbenden te informeren aangezien het hier vooral gaat om mensen die zeer waarschijnlijk geen Staatscourant zullen lezen? Zijn de gemeenten geïnformeerd over de wijziging? Hebben gemeenten de mogelijkheid om vakantiewoningen legaal permanent te laten bewonen? Komen deze woningen dan alsnog in aanmerking voor huurtoeslag? Klopt het dat er pas berichten verzonden worden na het stopzetten van de huurtoeslag? Hoe verhoudt zich dat tot de belofte dat de huurtoeslag een maand na de brief wordt stopgezet? Waarom heeft het zolang geduurd voordat bewoners werden geïnformeerd? Bent u van mening dat een maand zeer kort is om een andere oplossing te vinden? Ziet u mogelijkheden om brieven eerder te versturen en een langere overgangstijd te gunnen? Zo nee, waarom niet?”

Lees ook:

Gerelateerde artikelen