Jong talent wordt afgeschrikt door immorele praktijken van bedrijven

Onderzoek wijst uit dat medewerkers zich steeds meer zorgen maken over (on)ethisch handelen van organisaties; meer dan de helft vreest dat hun organisaties te weinig aandacht hebben voor fraude en security.
Hoe ethisch een organisatie haar zaken doet, hangt nauw samen met haar prestaties in het werven en behouden van talentvolle medewerkers, zo blijkt uit EY’s ( Azië en Pacific) Fraud Survey 2015, getiteld  “Fraud and Corruption – driving away talent?”
 
EY ondervroeg ruim 1500 medewerkers van grote ondernemingen in de APAC-regio. Ruim 8 op de 10 van hen verklaarden tegenover de onderzoekers, dat zij geen zin hadden om te werken voor bedrijven die omkoping en corruptie als ‘gegeven’ beschouwden, en daar geen loyaliteit voor te voelen. 
 
Fraudepreventie is dus niet langer alleen een issue van compliance en kosten, maar heeft directe gevolgen voor werving en behoud van personeel en daarmee op de continuïteit van de organisatie. Ook in dit opzicht wordt reputatiemanagement steeds belangrijker. 
 
Hoewel steeds meer bedrijven beleid formuleren en interne processen en procedures aanscherpen, blijken dergelijke ingrepen op zich niet effectief (genoeg). 23% meer organisaties hebben nu een formele Gedragscode dan in 2013, toen dit onderzoek voor het laatst gehouden werd. 16% meer hebben een formeel anti-bribery/anti-corruption (ABAC) beleid. Het aantal bedrijven met een klokkenluider-hotline steeg met 2%. Maar ruim de helft van de ondervraagden denkt dat dergelijke papieren maatregelen irrelevant zijn en geen effect sorteren. Meer dan een kwart van de ondervraagden zegt dat wanneer zij of hun collega’s iets opmerken dat niet deugt, zij dat niet (duren te) rapporteren. Meer dan de helft van de bedrijven heeft nu een klokkenluider-hotline, maar het percentage medewerkers dat daar gebruik van zou maken daalde van 81% in 2013 tot 53% nu.  
Meer onrustbarende bevindingen via www.ey.com/.
Gerelateerde artikelen