John Reynders: ‘Overnames van Visma zijn goed voor accountants’

In een bijeenkomst vorige week koos Reynders er voor Visma te positioneren als een 'uitdager van de status quo'.

In de afgelopen jaren nam het van oorsprong Noorse softwarebedrijf Visma een hele reeks leveranciers van boekhoud- en ERP-software over. De gevolgen van al die overnames pakken gunstig uit voor accountants, stelt John Reynders, Country Director Visma Benelux. 

Vorige week hield Visma de online-bijeenkomst 'Visma Connected Experience voor Accountants'. Met een flitsende, Amerikaans aandoende presentatie van John Reynders, Country Director Visma Benelux, die zijn achtergrond als topmanager Microsoft niet verloochende. Reynders koos er daarbij voor Visma te positioneren als een 'uitdager van de status quo'. Een keuze die wellicht enige verwondering oproept. Behoort Visma in Nederland dan niet mede dankzij alle overnames van de afgelopen jaren zo onderhand tot de grootste aanbieders van financieel administratieve en aanverwante bedrijfssoftware, samen met Exact en Afas? Maakt Visma niet eerder onderdeel uit van de gevestigde orde dan dat het een uitdager is? 

"Visma is wel degelijk een uitdager", zegt Reynders desgevraagd, en wel om drie redenen. 

"Om te beginnen is Visma op lang niet alle markten waarop we ons begeven marktleider. Wel op de pensioenmarkt, maar niet op de accountancymarkt, bijvoorbeeld." 

Belangrijker nog, en dat in de tweede plaats, is dat Visma de heersende opvatting uitdaagt dat het bij accountancysoftware altijd moet gaan om de keuze tussen twee mogelijkheden: een alles-in-één pakket (behalve boekhouding ook de facturatie, CRM en ondersteuning van andere bedrijfsprocessen, zoals urenregistratie, projectmanagement en voorraadbeheer) of een 'best of breed'-pakket van aan elkaar gekoppelde applicaties die elk beperkte functionaliteit hebben, maar wel precies voldoen aan de behoeften van de afnemer. 

Waarom niet de voordelen van een 'totaalpakket' (zoals Reynders het noemt) combineren met die van een 'best of breed'-pakket? Waarom geen software die net zo gebruiksvriendelijk is als een totaalpakket en net zo op maat gesneden is als een 'best of breed-pakket'? Maar dan zonder de nadelen die een 'best of breed'-pakket, waarvan elke modules een eigen omgeving vormt waarvoor je apart moet inloggen om toegang te krijgen. En waarvan de data lang niet altijd even makkelijk met elkaar kunnen worden uitgewisseld. 

Best of both worlds
Visma streeft deze 'best of both worlds' na. Sterker nog, Visma biedt tot op grote hoogte al zo'n ideale combinatie van totaalpakket en een 'best of breed'-pakket, stelt Reynders. Immers: de software die Visma zelf heeft ontwikkeld en de pakketten van de overgenomen voldoen aan de hoogste eisen die accountants en andere professionals kunnen stellen, dus met het 'best of breed'-gehalte zit het wel goed. 

Inmiddels biedt Visma een compleet assortiment aan financieel-administratieve en aanverwante software, vanaf de zogeheten 'prefacturering' (herkennen en inboeken van facturen) tot aan de latere rapportages, van de simpele administratie van projecten tot aan hoogwaardige HR-analytics en salarisadministratie. De pakketten hebben geen uniforme 'look and feel' of bediening, maar zijn wel zoverre geïntegreerd dat de gebruiker maar één keer hoeft in te loggen om in de cloud toegang te krijgen tot de pakketten waarop hij geabonneerd is – de 'single sign on'. Daarnaast kunnen alle data binnen de pakketten makkelijk worden uitgewisseld. Zie daar de 'connected experience' die Visma biedt.

Dynamische markt
De derde reden waarom Visma zichzelf als een uitdager van de status quo beschouwt is dat het zwaar inzet op zaken als robotics, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Visma heeft ruim 4.000 ontwikkelaars en andere specialisten op deze terreinen in huis; alle bij Visma aangesloten bedrijven kunnen van hun expertise gebruikmaken. Met andere woorden: door alle overnames van de afgelopen jaren, stimuleert Visma innovatie in de markt voor zakelijke software. "Tot de overnames van Pinkweb, Visionplanner, Nmbrs, Yuki en Cash door Visma de afgelopen twee jaarleek het wel alsof deze markt stilstond. Wij brengen dynamiek." 

En accountants en andere afnemers profiteren van die 'dynamiek', bezweert Reynders. Misschien dat de overnames van Visma leiden tot een verdere concentratie aan aanbiederskant – de recente overname van Unit 4 Bedrijfssoftware door Exact lijkt dit ook te bevestigen – maar zolang klanten uit allerlei pakketten en modules kunnen kiezen, zal dit volgens hem niet ten koste gaan van de kwaliteit van het aanbod. Integendeel, de 'dynamiek' die Visma in de markt heeft aangezwengeld en de toenemende concurrentie leiden tot een algehele kwaliteitsverbetering. Het leidt tot 'minder handwerk' zoals Reynders het uitdrukt, tot een verdere automatisering van zaken als het bijhouden van de administratie, het opstellen van de jaarrekening opstellen en het verzorgen van de belastingaangifte. 

'Tipping point'
Het leidt er bovendien toe dat de accountant de beschikking krijgt over allerlei data die voorheen buiten zijn bereik lagen. Hierdoor kan hij zijn klanten veel makkelijker voorzien van praktisch advies. De ondernemer niet meer alleen enkele summiere bevindingen aan het einde van het jaar voorschotelen, maar hem het hele jaar door trakteren op actuele inzichten en vooruitblikken, zodat de bedrijfsvoering daarop kan worden afgestemd. Door hem data-analyses te presenteren en deze met hem te bespreken. Door de cijfers niet alleen te controleren, maar ook door ‘achter de cijfers’ te kijken. Wat betekenen de cijfers en trends over de ‘business’ van de klant? En hoe kan hij hier op inspelen? De accountant kan zich kortom veel beter ontpoppen als proactieve adviseur, die wil weten wat er speelt bij een ondernemer en zijn kennis in dienst van de klant in wil zetten. Die waarde toevoegt door proactief advies te geven en met de ondernemer samen te werken aan de verbetering van diens bedrijfsvoering. 

Reynders geeft onmiddellijk toe dat het idee dat de accountant door de digitalisering kan uitgroeien tot proactieve adviseur niet bepaald nieuw is. "Nieuw is wel dat de accountant nu eindelijk over de technologie beschikt om die omslag te maken. Ik ben overtuigd dat het 'tipping point' nu echt is bereikt." Belemmeringen zijn er desondanks nog wel. Niet alle accountants zijn al helemaal overtuigd dat hun adviesdiensten sterker moeten inkleuren, bijvoorbeeld. Of ze moeten mensen omscholen of nieuw aannemen om dat te doen. 

Ook zal menig accountant niet weten welke keuze hij moet maken uit het grote aanbod aan software om zijn eigen 'best of breed'-pakket samen te stellen. Al heeft Reynders nog wel een geruststellende mededeling voor de accountant die het spoor bijster is. "We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze kennis hoe je onze software het beste kunt inzetten ter beschikking te stellen'.

Gerelateerde artikelen