Jan Monsma hoogleraar op leerstoel Heffingen van lokale overheden

De stichting J.H. Christiaanse benoemt Jan Monsma tot hoogleraar op de leerstoel Heffingen van lokale overheden en tot wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).

Jan Monsma bekleedde de bijzondere leerstoel al aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de periode 1999-2009. Naast hoogleraar is hij ook afdelingsvoorzitter belastingrecht in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Jan Monsma kan bogen op een langdurige fiscale carrière in zeer uiteenlopende functies. Van belastinginspecteur tot adviseur, van redacteur tot annotator en van beleidsmedewerker tot wetenschapper. In 2002 trad hij als raadsheer toe tot de zittende magistratuur.

Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied

Met het aantrekken van Jan Monsma zet het ESBL een bewuste stap om actief betrokken te zijn bij de zeer actuele ontwikkelingen op het gebied van de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. “Wij zijn zeer verheugd dat Jan Monsma de bijzondere leerstoel weer gaat bekleden,” zegt Arri Hartog, voorzitter van het stichtingsbestuur. “Hij behoort tot dé topautoriteiten op het gebied van lokale heffingen en Wet WOZ. Hij is vanwege zijn jarenlange brede ervaring uitstekend in staat om wetenschap en uitvoeringspraktijk met elkaar te verbinden. Ook zal zijn ervaring als raadsheer van zeer grote waarde zijn.”

De zojuist benoemde hoogleraar geeft aan dat hij de focus wil leggen op twee grote onderwerpen: de uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied met 4 miljard euro in het kader van het Belastingplan en de komende wijzigingen in de WOZ. “Meerpartijengeschillen en de mogelijkheid van verhoging van de waarde in het kader van procedures betekenen grote veranderingen voor de gemeenten maar bijvoorbeeld ook voor de rechterlijke macht”, zo geeft professor Monsma aan. “Ik zie ernaar uit mijn kennis, ervaring en creativiteit de komende jaren wederom te mogen inzetten voor het vakgebied, het ESBL en de Erasmus School of Law die ik een warm hart toedraag.”

De bijzondere leerstoel Heffingen lokale overheden wordt gefinancierd door de Stichting J.H. Christiaanse. Deze stichting heeft van oudsher een financiële en bestuurlijke relatie met het ESBL. Het ESBL is een toonaangevend wetenschappelijk fiscaal-juridisch studie- en kenniscentrum op het vakgebied van de belastingen van lokale overheden. Het onderzoeksinstituut ESBL is verbonden aan de Capaciteitsgroep Fiscaal Recht van de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gerelateerde artikelen