Jaarrekening 2015 door alle gemeenten vastgesteld voor deadline

Alle 393 gemeenten hebben hun jaarrekening over 2015 op tijd vastgesteld. Dit betekent dat het ministerie van Binnenlandse Zaken nergens hoeft over te gaan tot opschorting van de gemeentefondsuitkering en terugvordering van specifieke uitkeringen.

Dit meldt Binnenlands Bestuur vandaag.  Minister Plasterk van BZK had de gemeenten gewaarschuwd dat ze een boete tegemoet konden zien in de vorm van een korting op het gemeentefonds als ze niet voor 1 oktober een door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekening – inclusief de bijbehorende accountantsverklaring en verslag van bevindingen – hadden ingediend. Drie weken voor het verstrijken van het ultimatum, was het wachten op nog zo’n zestig gemeenten.

Gerelateerde artikelen