Jaap Uijlenbroek nieuwe directeur-generaal Belastingdienst

Jaap Uijlenbroek wordt de nieuwe directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 23 januari 2017.

Uijlenbroek volgt Hans Leijtens op die vorige week zijn functie als directeur-generaal Belastingdienst neerlegde.
 
Jaap Uijlenbroek is directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse directeursfuncties bij het toenmalige ministerie van VROM en bij het ministerie van SZW. Uijlenbroek studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Informatica aan de HTS. In 1997 promoveerde hij aan de TU in Delft.
 
Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.