Italiaanse maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan succesrijk

De Italiaanse belastingdienst heeft in 2014 een recordbedrag van € 14,2 miljard extra opgehaald, dankzij een focus op sectoren waarvan men vermoedde dat daar op grote schaal belasting ontdoken werd.
De Italiaanse belastinginkomsten stegen vorig jaar met ruim 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat ondanks het feit dat het aantal gerichte audits daalde met 4,4%. 
 
De belastingdienst maakte het sommige belastingplichtigen dus lastiger, anderen daarentegen gemakkelijker. Naast uitbreiding van de mogelijkheden om via internet aangifte te doen, is de dienst er ook in geslaagd ruim 13 miljard euro teveel betaalde belasting sneller aan 3 miljoen burgers terug te storten. Ook werd bijna een half miljard euro uitgekeerd aan 600.000 nieuwe werklozen. 
 
De vernieuwde belastingsystematiek van de Italianen rust op vier pijlers: het is simpeler van opzet, kent minder onduidelijkheden, is meer digitaal en heeft de belastingtarieven verlaagd in de strijd tegen illegale ontwijking. 
 
Gerelateerde artikelen