IRS waarschuwt: deadline FBAR en FATCA aangiftes 30 juni aanstaande!

De Internal Revenue Service waarschuwt alle belastingplichtigen in de VS met buitenlandse tegoeden op tijd alle papierwerk in te sturen.
De IRS raadt elke (in de VS) belastingplichtige aan, hoe beperkt hun buitenlandse tegoeden ook zijn, om na te gaan of zij verplicht zijn daarvan aangifte te doen. Sommige belastingplichtigen die buiten de VS wonen hadden al het FATCA-gerelateerde formulier 8938 ingevuld vóór 15 juni in moeten dienen, tezamen met hun belastingaangifte.
 
FBAR staat voor ‘Form 114, Report of Foreign Bank and Financial Accounts’ een formulier dat (digitaal) ingediend moet worden bij het Financial Crimes Enforcement Network, ofwel FinCEN, een dienst van het ministerie van Financiën door ‘belastingplichtigen met een belang in of zeggenschap over buitenlandse tegoeden met een totale waarde van meer dan $10.000 ‘at any time during 2014’. Het gaat hier dus niet om een belastingaangifte – het formulier moet ook niet naar de IRS worden gestuurd. 
Het aantal FBAR filings groeide de laatste jaren van 280.000 in 2005 tot meer dan een miljoen in 2014.
 
FATCA, ofwel de Foreign Account Tax Compliance Act, werd van kracht als onderdeel van de HIRE Act van 2010.  Burgers van de VS  (en zogenaamde ‘resident aliens’ eveneens!) zijn verplicht om op te geven of en welke inkomsten zij genieten waar ook ter wereld, ook inkomen dat voortvloeit uit buitenlandse trusts of buitenlandse bankrekeningen of aandelen. Daarnaast moeten diezelfde burgers, resident aliens én sommige nonresident aliens  gespecificeerd opgeven welke en hoeveel ‘foreign financial assets’ ze bezitten. 
 
Het betreffende FATCA Form 8938  formulier vervangt niet het FBAR-formulier, maar staat daar geheel los van. De website van de IRS, IRS.gov, biedt ook een beknopte beschrijving van de (verplichtingen rond) FBAR en FATCA formulieren. De deadline voor de IRS-filings is 30 juni aanstaande.
 
Alle nonresident aliens die in 2014 inkomsten genoten vanuit de VS, moeten zorgvuldig nagaan of zij wellicht ook in die VS belastingplichtig zijn. Zo ja, dan hadden zij voor 15 april of 15 juni aangifte moeten doen. Zie Taxation of Nonresident Aliens op IRS.gov.
 
Om belastingplichtigen die niet in de VS wonen te helpen heeft de IRS enkele educatieve video’s gepubliceerd op hun internetsite www.irs.gov/.
Gerelateerde artikelen