IOSCO publiceert document met alternatieven voor afnemers van kredietinformatie

De International Organization of Securities Commissions heeft een onderzoek afgesloten met een rapport 'Sound Practices at Large Intermediaries: Alternatives to the Use of Credit Ratings to Assess Creditworthiness'.
In het rapport worden 13 ‘sound practices’ voorgesteld, die gebruikers van kredietinformatie zouden kunnen volgen en toepassen rond hun eigen beleid en procedures m.b.t. kredietwaardigheidsbeoordelingen.
 
IOSCO Is van mening, dat een inventarisatie van acceptabel geachte alternatieven voor credit (risk) ratings van de grote Credit Rating Agencies (CRA) nodig en nuttig is, omdat zo een overzicht de te groot geachte afhankelijkheid van intermediaire partijen van dergelijke CRA’s vermindert. Uiteindelijk zou zo een betere bescherming van de belangen van aandeelhouders  gerealiseerd worden, hetgeen de stabiliteit van de financiële markten ondersteunt.
 
Die ratings van CRA’s ( "Nederlandse bank scoort AAA") mogen een efficiënte manier zijn voor investeerders en andere financiers om snel inzicht te krijgen in de risico’s, verbonden aan een bepaalde onderneming – de recente crisis heeft overduidelijk aangetoond dat een blindelings vertrouwen op dergelijke credit ratings de negatieve gevolgen van die crisis juist kan verergeren. 
 
Intussen zijn op verschillende plekken initiatieven ontstaan om de afhankelijkheid van dergelijke CRA’s te mitigeren: bijvoorbeeld in de eis dat financiële instellingen zélf due diligence en risk assessment onderzoeken uitvoeren rond de kredietwaardigheid van hun cliënten, of door het formeel verwijzen naar of opnemen van CRA-ratings in regelgeving en officiële beleidsstukken te heroverwegen, omdat daarin het gevaar schuilt dat dergelijke subjectief gebleken ‘meningen’ van CRA’s  door bijvoorbeeld toezichthouders of overheden automatisch gedeeld zouden worden.
Meer details via www.iosco.org
Gerelateerde artikelen