Internetconsultatie Europees octrooipakket gestart

Op 1 mei is de internetconsultatie gestart voor het conceptwetsvoorstel voor de wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag) en de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking.

De voorgestelde wetswijziging brengt de Rijksoctrooiwet 1995 in lijn met de materieelrechtelijke bepalingen uit het Rechtspraakverdrag, en bevat enige andere aanpassingen om een goede werking van het Europees octrooi met eenheidswerking (unitair octrooi) en het Rechtspraakverdrag te verzekeren.

Het ministerie van Economische Zaken nodigt belanghebbenden uit om via http://www.internetconsultatie.nl/europeesoctrooipakket online te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Gerelateerde artikelen