Integrated reporting – hoe accountants de wereld kunnen redden

Paul Druckman neemt na vijf jaar afscheid als voorzitter van de International Integrated Reporting Council (IIRC), met een oproep.
De afgelopen vijf jaar verkeerde Druckman, ook voormalig voorzitter van de ICAEW, onder de mondiale elite van het accounting-vakgebied. Die elite beschouwt ‘integrated reporting’ inmiddels als hét model voor de toekomst, wat financiële verslaggeving aangaat.  
Zeker in die hogere regionen is de consensus dat, willen accountants in en buiten de business relevant blijven, de informatie die zij creëren en controleren relevant moet zijn en blijven voor zowel de onderneming zelf als al haar stakeholders, en duidelijk het ‘verhaal’ moet vertellen, waar de onderneming heen gaat, waarom, en hoever ze gevorderd is op de uitgezette strategische route. 
 
De ‘integrated reporting’ beweging, waarvan Druckman de afgelopen jaren het boegbeeld was, wil dat ‘accounting’ een breder beeld schetst van de performance van een organisatie dan alleen een serie financiële cijfertjes. “We moeten laten zien hoe en waar een organisatie waarde creëert, en niet alleen de cashflows en winst- en verliescijfers. Natuurlijk zijn ook die een component van de prestaties, maar niet de enige of belangrijkste. Alleen cash genereren betekent nog niet dat je een waarde-volle organisatie hebt. De IIRC heeft veel bijgedragen aan dat besef.”
 
Inmiddels hebben ruim 80 grote multinationals als Unilever, Coca Cola en Tata Steel zich bekeerd tot ‘integrated reporting’; IR is de basis van recente corporate-governance  vernieuwingen in Japan; regeringen als die van Maleisië en Sri Lanka promoten IR actief.  De site van VNO/NCW kent de term niet, en heeft alleen gehoord van maatschappelijke verslaggeving en duurzaamheidsrapportages…
 
 “Wij zijn erin geslaagd om het concept IR breed geaccepteerd te krijgen, net als het besef dat financiële data slechts één van de scala aan resources zijn die geïntegreerd en holistisch gemanaged moeten worden, en niet geïsoleerd van de andere,” stelt de vertrekkende voorzitter in een blog Standing on the shoulders of giants op de IIRC-website. 
Maar die acceptatie dreigt niet even enthousiast gedeeld te worden door het MKB en zijn adviseurs als door Big Business en Big 10- accountants. Voor veel van hen blijft IR blabla.  Druckman beseft dat hij vooral sprak, de afgelopen jaren, met vertegenwoordigers van de B20 , de ondernemerstegenhanger van de G20. Maar, zegt hij dat betekent niet dat er geen aandacht was voor het MKB en de kleine accountants, zie de inspanningen van de SMEs & Entrepreneurship Taskforce van de B20. “Misschien is IR voor het MKB nog ver weg, maar dat het ook daar de toekomst is lijdt geen twijfel.”
 
Druckman wijst  er op dat veel kleinere ondernemingen weinig enthousiasme kunnen opbrengen voor wéér een nieuwe standaard, en schouderophalend gelaten proberen zich maar zo goed en zo kwaad mogelijk aan de bestaande regels te houden – zonder het enthousiasme van de ‘ware gelovigen’.
Het is belangrijk, vindt Druckman, dat de cultuur van en rond finance verandert, om het vakgebied echt te overtuigen dat een breder verhaal verteld moet gaan worden dan alleen IFRS en GAAP.
 
“Accountants en auditors zijn nu teveel gefocust op compliance aan de bestaande regels – en op die manier worden noch CFO, noch controlerend accountant de strategische business partner’ die ze zo graag willen zijn. 
Ook in het MKB.
 
Gerelateerde artikelen