Integrated reporting en een integrale visie op de performance

Het Institute of Internal Auditors vraagt om input over nieuwe vormen van verslaggeving en de daar achter liggende holistische mindset.

Integrated reporting is de verzamelnaam voor voorheen puur financiële rapportages, waarin organisaties naast cijfers ook informeren over hoe zij duurzaam en sociaal verantwoord opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.

Ook de NBA ziet integrated reporting als een belangrijke ontwikkeling, die de relevantie van bedrijfsinformatie (en de audit daarvan!) voor alle stakeholders zal verhogen. Het gaat hier immers om de kernactiviteit van de accountant, en daarmee over de relevantie van het accountantsberoep.  

IIA Global is dezelfde overtuiging toegedaan en vraagt geïnteresseerden om deel te nemen aan een  online survey over dit onderwerp. Een organisatie zal alleen op de lange termijn succesvol zijn, wanneer duidelijk is hoe de organisatie, van de medewerkers, afnemers, leveranciers en beleggers tot en met de concurrenten en regelgevers, impact hebben op de context waarbinnen die organisatie opereert – het fysieke milieu, de plaatselijke gemeenschap, de samenleving als geheel, de economie en zo verder. Met andere woorden, er is ‘integrated thinking’ nodig, een integrale visie,  om met succes  aan integrated reporting te doen.   

 

 Interne (en externe) auditors vervullen daarbij een belangrijke eigen rol, door zaken inzichtelijk te maken, door adviezen te formuleren en assurance te bieden aan cliënten, zodat ook zij zo’n integrale visie kunnen ontwikkelen en benutten bij de besluitvorming.

Met het onderzoek wil IIA Global zo veel mogelijk interne auditors en andere stakeholders bereiken, en hen vragen hoe zij de groei naar zo’n integrale visie op de performance van de organisatie zien; en welke rol de interne en externe auditor daarbij kan spelen. De uitkomsten van het onderzoek zullen weer gebruikt worden om nieuwe ondersteunende documentatie en tools te ontwikkelen.

Men kan tot 2 december as. deelnemen aan het onderzoek.

Gerelateerde artikelen