Innovatiebox kost 227 miljoen meer dan verwacht

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gebruik van de innovatiebox tot 2012. Hieruit blijkt dat het aantal aangiften waarin voor de innovatiebox wordt gekozen ongeveer met 400 per jaar toeneemt. In 2012 heeft dit geleid tot een grondslagvermindering voor de vennootschapsbelasting van ongeveer 3,4 miljard euro.

Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel in 2010 als in 2011 het aantal bedrijven dat de innovatiebox gebruikt toeneemt met circa 400, waarmee het totaal aantal gebruikers in 2012 naar verwachting uitkomt op ruim 1800 bedrijven. De vermindering van de grondslag van de vennootschapsbelasting neemt zowel in 2011 als in 2012 circa € 1 miljard toe tot € 3,4 miljard in 2012. De budgettaire kosten van de innovatiebox stijgen daardoor van € 345 miljoen in 2010 naar € 601 miljoen in 2011 en naar verwachting € 852 miljoen in 2012. Ten tijde van de invoering van de innovatiebox werd de derving voor de structurele situatie geraamd op € 625 miljoen.

 

Tabel innovatiebox, gebruik en budgettaire kosten in mln euro

  Aantal aangiften met ibox >0   Grondslag vermindering door ibox  Budgettaire kosten 
2010   910 1354 345
2011   1419 2404 601
2012   1841 3407 852

De innovatiebox maakt het voor bedrijven mogelijk om de belasting op winst die wordt gemaakt op eigen innovaties terug te brengen tot 5 procent. Kleinere bedrijven (tot 50 werknemers) waren van 2010 tot en met 2012 goed voor 63 procent van de aanvragen. Iets meer dan een kwart van de gebruikers over deze drie jaren behoort tot het grotere middenbedrijf (50-250 werknemers) 

 

Gerelateerde artikelen