Inkomsten krantenbezorger resultaat uit overige werkzaamheden

De inkomsten van een krantenbezorger moeten worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden en niet als loon uit dienstbetrekking. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

X (belanghebbende) heeft het gehele jaar 2013 kranten bezorgd voor B (bv) en C (nv).
Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de Inspecteur de van B en C ontvangen inkomsten terecht belast heeft als resultaat uit overige werkzaamheden. X betoogt in hoger beroep dat de inkomsten moeten worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt echter dat de arbeidsverhouding tussen X en de uitgevers als een overeenkomst van opdracht moet worden aangemerkt. De Inspecteur heeft de inkomsten daaruit terecht als resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking genomen.

Het beroep van X op schending van het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. Tegenover de betwisting door de Inspecteur maakt X niet aannemelijk dat de Inspecteur bewust sommige dagbladbezorgers ten onrechte buiten de belastingheffing houdt of dat in de meerderheid van de met X vergelijkbare personen belastingheffing ten onrechte achterwege is gebleven. Ook het beroep op verschillende verdragsbepalingen baat X niet. Het hoger beroep is ongegrond.

 

(Bron: Fiscanet)

Gerelateerde artikelen