Indieningstermijn Gecombineerde opgave agrarisch ondernemers verlengd tot 15 juni

De indieningstermijn voor de Gecombineerde opgave, de jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers, is uitgesteld tot 15 juni 2015, zo laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten. Op 23 april heeft het Gezamenlijke Comité voor directe betalingen positief gestemd over het verlenen van uitstel voor het indienen van aanvragen voor Europese steun. De verlenging heeft alleen betrekking op de datum waarop de opgave ingediend moet zijn. De peildata blijven onveranderd.

RVO: ‘U heeft nu een maand langer de tijd. Echter, wij raden u aan om uw Gecombineerde opgave niet uit te stellen, maar in te dienen vóór 15 mei. Zeker als u met de opgave ook een aanvraag doet voor één of meer subsidies. Hoe later u indient, hoe groter de kans is dat u ook later wordt uitbetaald. Bij het controleren van de opgaven kijken wij of twee personen hetzelfde stuk grond claimen. Om dergelijke gevallen snel te kunnen afhandelen is het belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld hebben van de percelen en wat hierop is aangevraagd. Dien daarom uw Gecombineerde opgave zo snel mogelijk in.’

De Gecombineerde opgave wordt digitaal gedaan op mijn.rvo.nl.

Gerelateerde artikelen