In welke landen geven accountants ook assurance over compliance?

De Federation of European Accountants (FEE) heeft onder de leden een enquête gehouden om te onderzoeken hoe ver de betrokkenheid van auditors in verschillende landen reikt bij het geven van assurance over de compliance van financiële verslaggeving door banken.
Daarbij werd gefocust op een zestal aspecten van de scope van de banken-audits in de verschillende landen:
• Assurance: Financial statements (including management report and going concern)
• Compliance with law and regulations (covered by International Standards on Auditing (ISAs))
• Compliance: Organisational Regulatory Rules
• Compliance: Regulatory Requirements (e.g. Risk Weighted Assets (RWA), loans, money
laundering)
• Compliance: On-going Financial Reports to Supervisors (e.g. Capital, Liquidity)
• Special Reports to Supervisors (e.g. Benchmarks)
 
Leden uit 27 landen hebben gereageerd, waaronder 17 EU-lidstaten uit de eurozone. 
Uit de resultaten blijkt dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen de praktijk in de diverse landen, zeker wat betreft de scope van de audits.
In slechts 15 landen is de auditor  betrokken bij ‘regulatory organisation reporting’. In 12 landen kijkt de auditor ook naar andere door de regelgeving gestelde eisen; in 10 landen reikt de auditors rol tot en met de rapportage aan de toezichthouders, en in slechts 12 landen kijkt de auditor ook nog naar 
‘special reports’ aan de raad van commissarissen. 
 
Een samenvatting van de verschillen die geconstateerd zijn tussen de landen vindt u via www.fee.be/.
Gerelateerde artikelen