IFRS 9 : misschien moeten banken wel 50% meer voorzieningen aanhouden voor kredietrisico’s

Het zit er in dat banken door nieuwe accounting standaards wel gedwongen om nog eens 50% extra kapitaal te reserveren voor toekomstige risico’s rond leningen, zegt Deloitte.
Volgens Deloitte’s Fifth Global IFRS Banking Survey, maken grote banken zich zorgen dat de nieuwe regelgeving onder IFRS 9 zal leiden tot een ‘dramatische’ stijging van voorzieningen voor toekomstige verliezen op leningen, veel hogere dan geëist door Basel.
 
De nieuwe standaard, die in 2018 van kracht wordt, vervangt het huidige geleden-verliezen model door een naar de toekomst kijkende aanpak, gekoppeld aan een verscherpte richtlijn voor de classificatie en waardering van financiële activa – als aanvulling op nieuwe hedge-accounting eisen.
 
Gerelateerde artikelen