IFRIC publiceert november-update

Welke problemen rezen er de afgelopen tijd bij en door de implementatie van IFRS?

De IFRS Interpretations Committee beoordeelt en bespreekt met enige regelmaat allerlei accounting-issues, die opkomen of verwacht worden naar aanleiding van ( de implementatie van) IFRS- standaarden. Doel is consensus te creëren en behouden over de interpretatie van de standaarden (in de praktijk), en daarbij ondersteuning bieden.

Het Interpretations Committee werkt daarbij nauw samen met lokale organisaties met dezelfde belang- en doelstelling. Het heeft speciale aandacht voor issues in financial accounting die

  • Niet specifiek aan de orde komen in de standaarden
  • of die verschillend  geïnterpreteerd blijken te worden.

Zojuist publiceerde de IFRIC de resultaten van haar meest recente bijeenkomst op 8 november jl.

Het ging dit keer vooral over IAS 12 Income taxes – onduidelijkheden rond de fiscale behandeling van inkomens en de ‘recovery of intangible assets’; over IFRS 9 en IAS 39 Financial instruments, en IFRS 10 Consolidated financial statements.

De conclusies van IFRC blijven onderhevig aan verandering of wijziging, totdat uiteindelijk overeenstemming is bereikt en eventuele aanpassingen aan de standaarden door de IASB geratificeerd worden.

Meer details over de issues en de oplossingsrichtingen vindt u via www.ifrs.org.

Gerelateerde artikelen