IESBA boekt vooruitgang rond wereldwijde standaard ‘Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations’

De International Ethics Standards Board for Accountants legt een verbeterde standaard voor over de omgang met geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving.
De standaard, met de Engelstalige titel Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations biedt een nieuw referentiekader, dat accountants in en buiten de business helpt te beslissen hoe ze zullen reageren, in het algemeen belang, wanneer zij in functie een geval of verdenking van non-compliance aan wetten en regels tegenkomen. 
 
 “In wezen heeft elke accountant de ethische plicht om iets te doen in deze situatie, en mag er niet de ogen voor sluiten,” aldus IESBA voorzitter Dr. Stavros Thomadakis. “Hun reactie speelt een cruciale rol in het voorkomen van dergelijke gevallen en, indien opgemerkt, in een juiste en rechtvaardige afhandeling van deze overtredingen van wetten en regels. 
De standaard leert accountants hoe ze dergelijke issues kunnen en moeten melden bij de aangewezen instanties, zonder geweld te doen aan de vertrouwelijkheid zoals in de Code of Ethisc van de IESBA omschreven.”
 
 Een korte samenvatting van de nieuwe standaard vindt u hier; de Ethics Board nodigt alle belanghebbenden uit commentaar te leveren op de nu voorliggende tekst, via de Ethics Board’s website op www.ethicsboard.org. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom tot 4 september as. 
 
Gerelateerde artikelen